SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE

Landskapsbilde fra Sogn og Fjordane
Sogn og Fjordane fylke

Sogn og Fjordane kan du finne på Vestlandet og består av 26 kommuner fordelt over Sogn, Sunnfjord og Nordfjord. Det fjellrike fylket er nest minst på folketall med sine 109.000 beboere. Både industri, handel og turisme er viktig næringer innad i fylket, i tillegg til jordbruk, skogbruk og fiskeoppdrett. 


Fylkeskommunen ble godkjent som Trygt fylke i 2005, og re-godkjent i 2011.


Areal: 18 623 km² 


Innsatsområder

  • Trafikksikkerhet med fokus på bruk av bilbelte
  • Psykisk helse blant barn og unge
  • Trygge eldre
  • Trygt hjem for en 50-lapp

 

Kontaktperson

Navn: Anne-Lene Norman
epost: anne-lene.norman@sfj.no