SANDEFJORD KOMMUNE

Landskapsbilde av Sandfjord
Sandefjord kommune

(fra 1.1.17 en del av nye Sandefjord)

Kystbyen, Sandefjord som fra 2017 ble en del av nye Sandefjord er kjent som en sommerby. Med sine 45.000 innbyggere er det den største kommunen, etter folketall. 


«Gamle» Sandefjord ble godkjent som et Trygt lokalsamfunn i 2014. 


Areal: 121 km²


Innsatsområder

  • Psykisk helse
  • Fallforebygging
  • Selvmord og selvskading
  • Radikalisering og voldelig ekstremisme
  • Vold i nære relasjoner
  • Rusforebyggende arbeid


Kontaktperson

Navn: Unni Aadne, folkehelsekoordinator.
epost: unni.aadne@sandefjord.kommune.no