RE KOMMUNE

Landskapsbilde av Re
Re kommune

Re i Vestfold med sine 9.150 innbyggere ble opprettet i 2002 da kommunene Våle og Ramnes slo seg sammen. Kommunen som ligger sentralt i Vestfold er en av de kommunene med størst andel dyrket areal av totalareal.  Re har en sikkerhetsdag annen hvert år i sentrum som har vært en stor suksess.


Re kommune ble godkjent som et Trygt lokalsamfunn i 2011.


Areal: 224 km²


Innsatsområder

  • ­Fallforebygging av eldre
  • Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme
  • Ungdata 2017
  • Psykisk helse i folkehelse
  • Risikorydding
  • Sandbøtteprosjektet

 

Kontaktperson

Navn: Ole Thomassen Grejs, SLT-koordinator.
epost: ole.grejs@re.kommune.no