RAKKESTAD KOMMUNE

Landskapsbilde av Rakkestad
Rakkestad kommune

Rakkestad, som ligger midt i Østfold, består av jordbruksområder og store skogområder. Kommunen har omkring 8000 innbyggere.


Kommunen ble en del av Trygge lokalsamfunn i 2000, og re-godkjent i 2010.


Areal: 435 km² 


Innsatsområder

  • Vold i nære relasjoner
  • Trafikksikkerhet rettet mot unge
  • Tiltak rettet mot utjevning av sosiale helseforskjeller med fokus på kommunale, lokale tiltak.
  • Fallforebygging for eldre
  • Brannforebygging for eldre


Kontaktperson

Navn: Astrid Rutherford, kommunelege.
epost: astrid.rutherford@rakkestad.kommune.no