NISSEDAL KOMMUNE

Landskapsbilde av Nissedal
Nissedal kommune

Nissedal kommune blir delt av den 35 km lange innsjøen Nisser. Bosetningen holder stort sett til på østsiden av Nisser, med kommunesenteret Treungen i sør og Kyrkjebygda og Nordbygda i nord.

Viktigste næringsvei er jordbruk og kommunen har mange små gårdsbruk. Skogen er også viktig og kommunen har hele seks kraftverk. De senere årene er også turismen blitt stadig viktigere.


Nissedal kommune ble godkjent som et Trygt lokalsamfunn i 2011.


Areal: 908 km²

Innsatsområder

  • Forebygging av trafikkulykker på sjø og land
  • Forebygging av brann
  • Generelt helsefremmende arbeid
  • Mental helse
  • Forebygging av fallulykker blant eldre


Kontaktperson

Navn: Sverre Sæter, rådmann.
epost: sverre.seter@nissedal.kommune.no