LUSTER KOMMUNE

Landskapsbilde av Luster
Luster kommune

Luster, som er en av de største kommunene i Sør Norge, ligger der Europas lengste fjord, Sognefjorden, møter Jostedalsbreen, Breheimen og Jotunheimen. Næringsliv er av betydning for kommunen og dens 5.100 innbyggere, sammen med jordbruk.

Luster ble medlem av Trygge Lokalsamfunn i 2016.


Areal: 2700 km2


Innsatsområder

  • Trygg eldre (forebygging av fall)
  • Lokal skaderegistrering
  • Utarbeide folkehelseoversikt
  • Trygg skolevei

 

Kontaktperson

Navn: Britt Veum Hauge, folkehelsekoordinator
epost: britt.veum.hauge@luster.kommune.no