LARVIK KOMMUNE

Landskapsbilde av Larvik
Larvik kommune

Kystkommunen Larvik, med sine mange strender og skjær ligger i Vestfold fylke. Kommunen er den største i Vestfold. Larvik har betydelig med jordbruk og driver med produksjon av grønnsaker og jordbær. Kommunen har 400.000 beboere.


Larvik ble en del av Trygge lokalsamfunn i 2002, og re-godkjent i 2010.


Areal: 534 km² 


Innsatsområder

  • Kriminalitets- og voldsforbyggende arbeid
  • Trafikksikkerhet
  • Brannforebygging og sikringstiltak for utsatte grupper
  • Fallforebygging og trygg alderdom i egen bolig
  • Sikkerhet ved ferdsel på og ved sjø og vann

 

Kontaktperson

Navn: Carl Erik Mathisen, avdelingsleder helse og omsorg.
epost: carl.erik.mathisen@larvik.kommune.no