KVAM KOMMUNE

Landskapbilde av Kvam
Kvam kommune

Kvam kommune ligger i Hordaland fylke og har 8.600 innbyggere. Kommunen har et variert næringsliv med møbelindustri, jordbruk, reiseliv, oppdrett og industri.


Kvam ble en del av Trygt lokalsamfunn i 2005, og ble re-godkjent i 2011.


Areal: 616 km²

Innsatsområder

  • Forebygging av trafikkulykker og fokus på trafikksikkerhet
  • Trygge skoleveier
  • Barn og unge
  • Trygge eldre
  • Fallforebygging
  • Skaderegistrering

Kontaktperson

Navn: Reidun Kjosås, folkehelsekoordinator.
epost: reidun.kjosas@kvam.kommune.no