KLEPP KOMMUNE

Landskapsbilde av Klepp
Klepp kommune

Klepp kommune kan du finne på Jæren i Rogaland med rundt 18.500 beboere. Klepp er fylkets nest største jordbrukskommune med sine 600 gårdsbruk.


Klepp kommune ble godkjent som trygt lokalsamfunn i 2002, og re-godkjent i 2010.


Areal: 113 km² 


Innsatsområder

  • Fallforebygging
  • Vold i nære relasjoner
  • Trafikksikkerhet – trygge skoleveier
  • Trygge lekeplasser
  • Trygg i vannet
  • DagROS – utviklet brukervennlig redskap for risiko- og sikkerhetsanalyse
  • PlanROS – Metode for risiko- og sikkerhetsanalyse til bruk i planarbeidet
  • Brannsikkerhet i sykehjem, omsorgsboliger og kommunale boliger

 

Kontaktperson

Navn: Lillian Nisja Lundeby, virksomhetsleder.
epost: lillian.nisja.lundeby@klepp.kommune.no