HØYANGER KOMMUNE

Landskapsbilde av Høyanger
Høyanger kommune

Høyanger kommune med sine 4.200 beboere ligger i Sogn og Fjordane. Kommunen er først og fremst bygget opp rundt industri og jordbruk.


Høyanger kommune ble en del av Trygge lokalsamfunn i 2002, og re-godkjent i 2010 og 2016.


Areal: 907 km² 


Innsatsområder

  • Transport og trafikksikkerhet
  • Forebygging av ulykker hjemme
  • Forebygging av ulykker blant barn og ungdom
  • Trygge eldre
  • Merking av turstier
  • Målrettet HMS arbeid internt i kommunen

 

Kontaktperson

Navn: Maria Brendehaug Petersen, folkehelsekoordinator.
epost: maria.brendehaug.petersen@hoyanger.kommune.no