GLOPPEN KOMMUNE

Landskapsbilde av Gloppen
Gloppen kommune

Gloppen kommune i Sogn og Fjordane er fylkets største landbrukskommune med sin melkeproduksjon. Kommunenes 5.800 innbyggere bor i Gloppens tre «områder»; Sandane, Breim og Hyen.

Gloppen kommune ble medlem i Trygge lokalsamfunn i 2017.


Areal: 1031 km²


Innsatsområder

  • Trygg i trafikken
  • Rus og kriminalitetsforebyggende arbeid
  • Psykisk helse
  • Trygge eldre
  • Ulykker i landbruk

 

Kontaktperson

Navn: Beate Kornberg, folkehelsekoordinator.
epost: beate.kornberg@gloppen.kommune.no