FREDRIKSTAD KOMMUNE

Landskapsbilde av Fredrikstad
Fredrikstad kommune

Fredrikstad kommune i Østfold ligger ved utløpet av Norges lengste elv, Glomma. Fredrikstad har omkring 78.000 innbyggere. Kommunens viktigste næringsområder er kjemisk industri, næringsmiddelindustri, informasjonsteknologi, miljøteknologi og teknisk konsulentvirksomhet. 


Fredrikstad ble en del av Trygge lokalsamfunn i 2002, og re-godkjent i 2010.


Areal: 288 km² 


Innsatsområder

 • Skadeforebygging generelt
 • Skadeforebygging i barnehager og helsestasjoner
 • Trafikksikkerhet
 • Barns uterom
 • Trygg skolevei
 • «Summer chill» aktiviteter for ungdom «uten ferie»
 • Sikkerhetsvandringer i lokalsamfunnsutvalgene
 • SLT-arbeid i kommunen
 • Trygg skolevei – få barn og ungdom til å gå til skolen
 • Strøsandaksjon med frivillighetssentralene
 • Hasjavvenningskurs

 

Kontaktperson

Navn: Olav Olsen, folkehelsekoordinator.
epost: beoo@fredrikstad.kommune.no