BERGEN KOMMUNE

Landskapsbilde av Bergen
Bergen kommune

Vestlandets hovedstad, Bergen, som befinner seg i Hordaland fylke, ligger mellom fjell og fjorder har vært et naturlig knutepunkt for handel både i utland og kysthandel med nord. Bergen med dens 279 000 innbyggere består av åtte bydeler hvor mange bor på utsiden av sentrum.


Bergen kommune ble godkjent som et Trygt lokalsamfunn i 2005.


Areal: 465 km²


Innsatsområder

  • Trafikksikkerhet
  • Beredskapsplaner
  • Trygghetssykepleie
  • Fallforebygging
  • Brannsikkerhet

 

Kontaktperson

Navn: 
epost: