Harstad


Harstad kommune, godkjent 1994 og regodkjent 2003, regodkjent 2014

  

Harstad er nest største by og kommune i Troms, etter folketall. 
Areal: 372,26 km²
Befolkning: ca 24 450


Kontakt

Solveig Rostøl Bakken, Koordinator 50 % i Trygge lokalsamfunn
Epost: Solveig.Rostøl.Bakken@harstad.kommune.no


Merkesaker for Trygge lokalsamfunn

  • Arealplanlegging med fokus på universell utforming, tilrettelegging, barns hensyn og trafikale forhold.
  • Ulykkesforebygging i førskolealder med oppfølging i skolealder.
  • Ta tilbake skoleveien
  • Arbeid for forebygging av trafikkulykker blant unge