STOKKE KOMMUNE

Landskapsbilde av Stokke
Stokke kommune

(fra 1.1.17 en del av nye Sandefjord)

«Gamle» Stokke kommune med sine 11.660 innbyggere ligger i Vestfold. Stokke er en kommune med svært aktive og engasjerte innbyggere, og med et mangfold av aktiviteter både innenfor kultur, idrett og næringsliv.


Stokke kommune ble godkjent som Trygt lokalsamfunn i 2016.


Areal: 118 km² 


Innsatsområder

  • Fallforebygging og eldresikkerhet
  • Forebygge vold og kriminalitet mot og blant barn og unge
  • Økt trafikksikkerhet
  • Svømmeferdigheter
  • Brannforebygging

 

Kontaktperson

Navn: Inger Marie Solberg, folkehelsekoordinator.
epost: inger.marie.solberg@stokke.kommune.no