RÅDE KOMMUNE

Landskapsbilde av Råde
Råde kommune

Råde kommune ligger i Østfold fylke, og har rundt 7.100 innbyggere. Næringslivet i kommunen består av jordbruk og industri.


Areal: 118 km²

Innsatsområder

  • Kommer


Kontaktperson

Navn: Bente Rostad Hansen, folkehelsekoordinator.
epost: bente.rostad.hansen@rade.kommune.no