LARDAL KOMMUNE

Landskapsbilde av Lardal
Lardal kommune

Lardal kommune med sine 2.400 innbyggere er en innlandskommune i Vestfold fylke. Kommunen har en av landets 5 beste lakseelver, samt er en av landets mest elgrike kommuner.


Areal: 271 km²


Innsatsområder

  • Trafikksikker kommune
  • God oppvekst
  • Frivillighetssentralen

 

Kontaktperson

Navn: Tine Østby
epost: tine.ostby@lardal.kommune.no