På vei mot godkjennelse

HALDEN KOMMUNE

Halden ligger i Sør-Øst i Østfold fylke, og er den største kommunen i areal. Kommunen har rundt 30.000 innbyggere. Næringslivet i Halden består av blant annet treforedling, informasjonsteknologi, elektronikk, verksteds-, kjemisk- og vareproduserende industr...

Landskapsbilde av Halden
Halden kommune

LARDAL KOMMUNE

Lardal kommune med sine 2.400 innbyggere er en innlandskommune i Vestfold fylke. Kommunen har en av landets 5 beste lakseelver, samt er en av landets mest elgrike kommuner. Areal: 271 km² Innsatsområder Trafikksikker kommune God oppvekst Frivillighetssentra...

Landskapsbilde av Lardal
Lardal kommune

RÅDE KOMMUNE

Råde kommune ligger i Østfold fylke, og har rundt 7.100 innbyggere. Næringslivet i kommunen består av jordbruk og industri. Areal: 118 km² Innsatsområder Kommer Kontaktperson Navn: Bente Rostad Hansen, folkehelsekoordinator. epost: bente.rostad.hansen@rade....

Landskapsbilde av Råde
Råde kommune

STOKKE KOMMUNE

(fra 1.1.17 en del av nye Sandefjord) «Gamle» Stokke kommune med sine 11.660 innbyggere ligger i Vestfold. Stokke er en kommune med svært aktive og engasjerte innbyggere, og med et mangfold av aktiviteter både innenfor kultur, idrett og næringsliv. Stokke...

Landskapsbilde av Stokke
Stokke kommune

TRØGSTAD KOMMUNE

Innlandskommunen, Trøgstad, ligger nord i Østfold med omkring 5.400 innbyggere. Kommunens næringsliv består av landbruk, småindustri og tjenesteyting. Det finnes også gode muligheter for fiske og jakt i kommunen. Areal: 205 km² Innsatsområder Kommer  ...

Landskapsbilde av Trøgstad
Trøgstad kommune

TØNSBERG KOMMUNE

"Tønsberg kommune har lang erfaring med forebyggende arbeid innen helsesektoren. Gjennom Trygge lokalsamfunn-arbeidet løftes imidlertid det skade- og ulykkesforebyggende arbeidet opp til et sterkere tverrsektorielt og systematisk gjennomført arbeid som igje...

Landskapsbilde av Tønsberg
Tønsberg kommune

HVALER KOMMUNE

Hvaler kommune består av en rekke større og mindre øyer, alt i alt 830 stk. Kommunen er et av Norges største hyttekommuner som betyr at kommunens 4.400 fast bosatte øker til over 30.000 på sommeren. Areal: 86 km² Innsatsområder Kommer Kontaktperson Navn:...

Landskapsbilde av Hvaler
Hvaler kommune

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

"Trygge lokalsamfunn er en nyttig modell for å motivere til innsats og sette kommunenes ulike tiltak inn i en samlet helhet – det er bra for politikerne, bra for administrasjonen og bra for innbyggerne" 

Landskap Vestfold