Tidligere arrangement

20 sep

Seniormesse i Ski

Stands og foreleseninger med nyttig informasjon. Risikorydding er på plass for å informere om sikkerhet i hjemmet.

21 sep

Safety Promotion in Action

Europeisk konferanse i Amsterdam. Frist for å sende abstract 15. mai 2017

28 feb

Drukningsforebyggende råd

Presentasjon av Siri Idlands masteroppgave "Hva karakteriserer drukning fra fritidsbåt i Norge?"  Skadedata  Gjensidig informasjonsutveksling  Fritidsbåtskonferansen 2017

28 mar

Styremøte

Behandling av årsberetning og årsregnskap etc. 

06 mar

Styremøte

Styret skal følge opp diskusjonen fra workshopen i januar.

26 apr

Årsmøte og konferanse

Årsmøtekonferansen vil  belyse fire spennende temaer og etterfølges av Årsmøte i Skadeforebyggende forum