Tekst:
Stor tekststørrelse

Drukningsforebygging

I Norge finnes det ikke en samlet instans med ansvar for å forebygge drukningsulykker. Fagmiljøene er spredt og uavhengig av hverandre. Derfor samler Skafor aktørene som hver på sitt vis jobber med å forebygge drukningsulykker for å dele kunnskap om ulykker og erfaring av forebygging.

Bruk redningsvest!I Drukningsforebyggende råd samler Skafor  kompetanse om hvordan man best kan forebygge ulykker på, i og ved vann. Vi deler gjerne kunnskap og kompetanse med lag og foreninger, kommuner og offentlige myndigheter og privat næringsliv.

Skafor har også en viktig rolle som høringsinstans når nytt regelverk utformes.

Fakta

  • I gjennomsnitt skjer ca 92 drukningsulykker per år i Norge (regnet over de siste 10 år, med store variasjoner år fra år)
  • 50 prosent av landets tiåringer kan ikke svømme 200 meter
  • Antallet ulykker har gått ned de siste 30 år samtidig som vi har fått mer fritid, flere og raskere, båter på sjøen og stadig flere involvert i vannaktiviteter
  • Land det er naturlig å sammenlikne seg med kan vise bedre tall. I Sverige f.eks, med en langt større befolkning enn Norge er det i gjennomsnitt 120 drukningsdøde per år
  • Drukningsulykker rammer menn i langt høyere grad enn kvinner 
  • De fleste drukninger skjer under bading eller ved bruk av båt i alkoholpåvirket tilstand
  • En person som holder på å drukne er ofte ute av stand til å løfte armene eller rope om hjelp
  • Drukning er død som følge av luftmangel etter opphold under vann
  • Bevisstløse personer og små barn kan drukne selv i grunne dammer
  • Kommer man ikke raskt opp av vannet, vil blokkering av luftveiene føre til livløshet i løpet av få minutter