Tekst:
Stor tekststørrelse

Eldresikkerhet

Eldresikkerhet innebærer tiltak som sikrer eldre mot ulykker. Statistikk viser at eldre er mer utsatt for ulykker. Enkle tiltak fører ofte til nedgang i ulykker.

Normal aldringsprosess reduserer reaksjonsevnen, balansen og øye- og muskelstyrken. Mange opplever å få dårligere gange og normalt mister en 50 prosent av muskelstyrken fra 30 til 80 års alderen. Moderat trening vil likevel øke muskelstyrken og forebygge fallskader. 


Samarbeid når lengst

Vi har alle et ansvar for egen sikkerhet. Samtidig tilrettelegger stadig flere kommuner for sine eldre. Sammensetningen av tiltak er viktig viste studien Skafor gjennomførte i samarbeid med 16 kommuner og to fylkeskommuner i 2007-2010. Resultatet viste at kunnskapsbaserte tiltak reduserte antall skader. Med kunnskapsbaserte tiltak menes tiltak basert på dokumentert erfaring eller forskning. Samarbeid mellom den eldre, kommunen og frivillige organisasjoner ga best resultat, spesielt om det ble lagt vekt på et sosialt fellesskap.


Ulykker skjer, men kommuner som tilrettelegger for eldres sikkerhet i samarbeid med eldre i kommunen, får færre skadde og lavere kommunale kostnader på sykehusopphold og rehabilitering.   

 
Eksempler på eldreulykker

  • Eldre over 65 år står for omkring 60 prosent av alle ulykkesskader med døden som følge. Den største ulykkesårsaken som har dødelig utfall er fallulykker, deretter følger ulykker som skyldes brann, forgiftning, kvelning og trafikkulykker.
  • Trafikkulykker; eldre bilførere løper større risiko for å bli skadet eller omkomme i trafikken enn gjennomsnittsbilisten.
  • Brannulykker; en tredel av alle som omkommer i brann i Norge er over 70 år, til tross for at de utgjør bare 15 prosent av befolkningen.
  • Fallulykker er den største årsaken til ulykker blant eldre. Om lag én av tre over 65 år og annenhver over 80 år faller hvert år. Halvparten av fallene skjer ute og i nærmiljøet, de fleste på flatt plan og ofte dersom noe uventet skjer.
  • Hoftebrudd; fallulykker er hovedårsak til at det årlig er ca 10 000 hofteleddsbrudd hos personer over 65 år i Norge. Hoftebrudd koster kommunene i gjennomsnitt ca 400 000 kr per brudd i sykehusopphold og rehabilitering.