Tekst:
Stor tekststørrelse

Møtekalender 2013

Oversikt over møter, konferanser og seminarer i Norge og internasjonalt.

SKAFORS MØTER OG SEMINAR
12.mars: nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn, Oslo 
Nasjonal plattform for arbeidet, samarbeidsprosjekter og partnerskap

24. april: møte i Trygge lokalsamfunn fylkesforum
Fylkets rolle i Trygge lokalsamfunn-arbeidet

25. april: årsmøte og årskonferanse, Hansteensgate 2 Oslo
Planlegging for trygge lokalsamfunn.

23. mai: temamøte Eldresikkerhet - omvisning på Almas Hus
Almas Hus er Oslo kommunes visningsleilighet for eldresikkerhet og bruk av velferdsteknologi

13. juni: temamøte Barnesikkerhet; "Hvem har ansvar for lille Per", Oslo, KS-møtesenter. Barns sikkerhet og regelverk, retningslinjer og ansvar innenfor ulike arenaer.  

28. november: Temamøte om hoftebrudd, forebyggingsmuligheter og hvordan motivere til innsats

12. desember: Hvordan samle og bruke skadedata? Heldagsseminar


STYREMØTER 2013
29. januar, strategiseminar
5. mars
10. juni
10. september
4. november


ANDRE KONFERANSER
Kampen om gata
Nasjonal konferanse om myke trafikanter i bytrafikk
15.-16. april, Radisson Blu, Oslo

Brannvernkonferansen 2013
27.-28. mai, Tromsø

“Coping with complexity and major risk” The 22nd SRA-Europe conference
17. -19. juni, Trondheim (SRA - Society for Risk Analysis Europe)

21.st International Safe Communities Conference
Safe Communities, towards a culture of prevention"
21.-23. oktober 2013, Merida Mexico

Tionde Nationella Skadekonferansen
Tema; Från kunskap till handlingar - State of the art
15.-16 oktober, Göteborg Invitasjon / informasjon

11th Australasian Injury Prevention and Safety Promotion Conference
11. - 13. november, Fremantle, Western Australia.

Internasjonale møter i Trygge lokalsamfunn


Viktige datoer i 2014
3.-5. juni: 4th European Regional Conference on Safe Communities, Harstad