Sogn og Fjordane

Sogn- og Fjordane fylkeskommune, godkjent som Trygt fylke i 2005, regodkjent 2011.

Sogn- og Fjordane er et fylke på Vestlandet i Norge som strekker seg over 18 623 km² og omfatter 26 kommuner fordelt på de tre distriktene Sogn, Sunnfjord og Nordfjord. Sogn og Fjordane er Norges nest minste fylke i folketall. Fylket er svært fjellrikt, og har flere gode lakseelver. Fylket har også mange frodige jordbruksbygder og betydelig fruktdyrking. Husdyrhold, skogbruk og fiskeoppdrett er også utbredt i fylket. Andre viktige næringer er industri, handel, turisme, privat og offentlig tjenesteyting og administrasjon.

Befolkning: ca 109.000

 
Emma Bjørnsen, , folkehelsekoordinator 


Kontakt


Merkesaker for Trygge lokalsamfunn

  • Trafikksikkerhet
  • ”Trygge eldre” i 9 kommuner
  • Trygt hjem for en 50-lapp
  • Trafikksynfaringer i kommunene
  • Krav om at sjåfører i buss og taxi skal bruke bilbelte
  • Sitteplasser for alle elever på skolebussen
  • Program for psykisk helse i videregående skole (selvmord, selvvpåført skade osv)


Lenke til  Sogn og Fjordane kommunes hjemmeside om  Trygge lokalsamfunn


Fra signeringsmøtet Trygge Lokalsamfunn