Rakkestad

Rakkestad kommune, godkjent 2000, regodkjent 2010

Rakkestad kommune er i areal Østfold fylkes nest største kommune. Store deler av kommunen er jordbruksområder, men kommunen består også av store skogsområder som er mye benyttet til friluftsliv. Kommunen ligger midt i Østfold. Mellom E-6 og E-18, med ”Fjella-områder i øst, der utkikkstårnet Linnekleppen (327 m.o.h.) i klart vær har utsikt over store deler av Østlandet. Ivest renner Glomma som grenseelv mot Skiptvet. Næringsliv: industri, handel og jordbruk. Det er to tettsteder, Degernes og Rakkestad sentrum, det siste er som en landsby å betrakte.

Areal: 434,71 km²
Befolkning: ca 7.700


Kontakt
Astrid Rutherford, folkehelserådgiver, e-post:


Merkesaker for Trygge lokalsamfunn

  • Vold i nære relasjoner
  • Trafikkinformasjon/prosjekt, som virker og er målrettet, rettet mot unge inkludert mot nye landsmenn
  • Tiltak rettet mot utjamning av sosiale helseforskjeller – med fokus på kommunal lokale tiltak og samhandling tverrsektorielt:
    Herunder:
    - Inkludering i lokalsamfunnet. Rakkestad kommune bygger som virksomhet på visjonen ”mangfold og samhold”. Dette er en utfordring.
    - videreføring av tilrådinger fra prosjektet ”jobbkarusell” – ”drop out” -elever i videregående skole.
  • Fokus på fallforebygging og brannforebyggende tiltak for eldre, samt: ”Friskhets” mobilisering, i regi av Østfoldpartnerskapet/TL- samfunn.

 

Rapporter og dokumenter