Rakkestad

Rakkestad kommune, godkjent 2000, regodkjent 2010

Rakkestad kommune er i areal Østfold fylkes nest største kommune. Store deler av kommunen er jordbruksområder, men kommunen består også av store skogsområder som er mye benyttet til friluftsliv. Kommunen ligger midt i Østfold. Næringsliv: industri, handel og jordbruk. Det er to tettsteder i kommunen; Degernes og Rakkestad sentrum.  

Areal: 435 km²
Befolkning: ca 8.000Kontakt
Astrid Rutherford, kommunelege,
E-post:


Merkesaker for Trygge lokalsamfunn

  • Vold i nære relasjoner
  • Trafikkinformasjon/prosjekt, som virker og er målrettet, rettet mot unge inkludert mot nye landsmenn
  • Tiltak rettet mot utjamning av sosiale helseforskjeller – med fokus på kommunal lokale tiltak og samhandling tverrsektorielt:
    Herunder:
    - Inkludering i lokalsamfunnet. Rakkestad kommune bygger som virksomhet på visjonen ”mangfold og samhold”. Dette er en utfordring.
    - videreføring av tilrådinger fra prosjektet ”jobbkarusell” – ”drop out” -elever i videregående skole.
  • Fokus på fallforebygging og brannforebyggende tiltak for eldre, samt: ”Friskhets” mobilisering, i regi av Østfoldpartnerskapet/TL- samfunn.