Os i Østerdalen

Os kommune i Østerdalen, godkjent 2000

Os er en kommune i Østerdalen i Hedmark. Den grenser i nord til Midtre Gauldal og Holtålen, i nordøst til Røros, i sørøst til Engerdal, i sørvest til Tolga og i vest til Tynset.
Jordbruk er den klart viktigste enkeltnæringen i kommunen med rundt 25 % av sysselsettingen. Jordbruksareal i drift holder seg noenlunde konstant. Rundt 160 bruk er i aktiv drift med kjøtt- og melkeproduksjon som de viktigste driftsformene.  Det finnes et variert næringsliv innen industri og service.

Særlig innen mekanisk verkstedproduksjon har det vært en god utvikling og kommunen har flere mindre utviklings- og kompetansemiljøer, arkitekt og høyteknologibedrifter. Disse bedriftene har mange av sine kunder langt utenfor regionen og landets grenser. En del av næringsvirksomhetene i kommunen bygger på lokale ressurser og videreføring av lokale håndtverkstradisjoner. De trebearbeidende bedriftene (som lager alt fra møbler, innredninger, golv, vinduer og listverk) har i de senere årene hatt i en positiv utvikling. De fleste bedriftene i kommunen sysselsetter inntil 10 arbeidstakere, men det er også bedrifter med 30-50 ansatte. Det regionale arbeidsmarkedet er stabilt med relativ liten arbeidsledighet.

Areal: 1 040,49 km²
Befolkning: ca 2.040


Kontakt

Helge Lund, kommuneoverlege/helseleder
e-post:


Merkesaker for Trygge lokalsamfunn

  • Reduksjon av ulykker i landbruket - et samarbeidsprosjekt med bedriftshelsetjenesten/landbrukshelsa og de ulike landbruksorganisasjoner i kommunen.
  • Trafikksikkerhet; arbeid med trafikksikkerhetsplaneni kommunen med vekt på de trafikksikkerhet skolene, dvs av og påstigning ved skolebusser og når foreldre leverer barna med bil
  • Programmer for reduksjon av hjemmeulykker, rettet særlig mot de eldre og er et samarbeidsprosjekt med Frivillighetssentralen og hjemmetjenesten i kommunen.