Os i Østerdalen

Os kommune i Østerdalen, godkjent 2000, har søkt om internasjonal re-godkjenning. 

Os er en kommune i Østerdalen i Hedmark. Jordbruk er den klart viktigste enkeltnæringen i kommunen med rundt 25 % av sysselsettingen. Jordbruksareal i drift holder seg noenlunde konstant. Rundt 160 bruk er i aktiv drift med kjøtt- og melkeproduksjon som de viktigste driftsformene.  Det finnes et variert næringsliv innen industri og service.

Særlig innen mekanisk verkstedproduksjon har det vært en god utvikling og kommunen har flere mindre utviklings- og kompetansemiljøer, arkitekt og høyteknologibedrifter. Disse bedriftene har mange av sine kunder langt utenfor regionen og landets grenser. De fleste bedriftene i kommunen sysselsetter inntil 10 arbeidstakere, men det er også bedrifter med 30-50 ansatte. Det regionale arbeidsmarkedet er stabilt med relativ liten arbeidsledighet.

Areal: 1 040,49 km²
Befolkning: ca 2.000


Kontakt

Helge Lund, kommuneoverlege/helseleder
e-post:


Merkesaker for Trygge lokalsamfunn

  • Reduksjon av ulykker i landbruket - et samarbeidsprosjekt med bedriftshelsetjenesten/landbrukshelsa og de ulike landbruksorganisasjoner i kommunen.
  • Trafikksikkerhet; arbeid med trafikksikkerhetsplaneni kommunen med vekt på de trafikksikkerhet skolene, dvs av og påstigning ved skolebusser og når foreldre leverer barna med bil
  • Programmer for reduksjon av hjemmeulykker, rettet særlig mot de eldre og er et samarbeidsprosjekt med Frivillighetssentralen og hjemmetjenesten i kommunen.