Larvik

Larvik kommune, godkjent 2002, regodkjent 2010

Larvik er en by for kultur-opplevelser og friluftsaktiviteter. Nytt Kulturhus, idrettshallen Arena, nytt spennende Spa hotell, ny videregående skole har blitt oppført de senere år. Mer enn 50 strender og skjærgårdsidyll, ”sommerbyen” Stavern og de sjarmerende småstedene Ula, Kjerringvik,Nevlunghavn og Helgeroa gjør sommeren til en unik opplevelse.

 
Larvik har fergeforbindelse til Danmark og er en av de viktigste havnebyene i Norge.

Larvik er en betydelig jordbrukskommune med stor produksjon av tidliggrønnsaker og jordbær i grøderik morenejord. Nasjonalbergarten Larvikitt tas ut i store volum.Tidligere industriproduksjon innen trelast ,tresliperier, jernverk, møller, jernstøperier mv er avløst av nytt næringsliv med godt vekstgrunnlag for gründere, nyetablering og relokalisering av bedrifter. Byen er strategisk beliggende i et kommunikasjonsmessig knutepunkt med nærhet til et 400 000 mennesker stort marked og stabil arbeidskraft.

Larvik fremstår i dag i en fornyet drakt for bl.a. barnefamilier med krav til livskvalitet og oppvekstkår. Det er et spennende bolig- og arbeidsmarked og satsing på skole.
Areal: 534,5 km²
Befolkning: ca 42 950


Kontakt

Per Olaf Skogshagen, rådgiver, e-post:  Merkesaker for Trygge lokalsamfunn

 • Samordning av kriminalitetsforebyggende arbeid.
 • Fallforebyggingsprosjekt overfor eldre
 • Servicemann for hjemmeboende eldre
 • Forebygging av vold mot kvinner
 • Forebygging av kvinnelig omskjæring
 • Brannsikkerhet i omsorgsboliger

Nye satsinger 2010 og 2011 

 • Brannsikkerhet for hjemmeboende
 • Levekår- Skadeforebygging for marginaliserte grupper
 • Sikkerhet under ferie og fritid
  - Trygg Havn
  - Drukningsforebygging
  - Svømmeopplæring
  - Førstehjelp