Kvam

Kvam herad kommune, godkjent 2005, regodkjent 2011

Kvam er en kommune i Hordaland. Kommunesenteret er Norheimsund, andre tettsteder er Øystese, Strandebarm og Ålvik. 
Næringslivet i kommunen er variert. De to største bedriftene er Elkem Bjølvefossen as i Ålvik, og Fjellstrand as på Oma som lager hurtiggående båter i aluminium. I tillegg er det møbelindustri, mekanisk industri, oppdrett, veksthus og ett sterkt jordbruksmiljø. Reiselivsnæringaener svært viktig i Hardangerregionen, og i Kvam er det 3 hotell og ca 400 fritidshus for utleie.

Areal: 616,58 km²
Befolkning: 8.600


Kontakt

Jon Nedkvitne, samfunns- og utviklingssjef, e-post:


Merkesaker for Trygge lokalsamfunn

 • Trafikk
  Forebygging av trafikkulykker og personskader i trafikken er et viktig tema i Trygge lokalsamfunnsarbeidet i Kvam herad.
  Konkrete tiltak er blant annet en trafikksikringsdag for elever i 1. klasse ved de 3 videregående skolene i kommunen. Det arrangeres kvartalsvise kurs for 16-åringer og deres forelde, teknisk eining jobber kontinuerlig med sikt rydding (fortrinnsvis om sommeren men også på vinterstid). Vi har laget en nettbasert løsning der innbyggerne i kommunen kan melde inn farlige forhold som de ser i nærmiljøet sitt.
 • Barn og unge
  Vi har flere tiltak rettet direkte mot barn og unge; utdeling av gratis refleksvest til 1. og 5. klasse, refleksbånd til elever i ungdomsskolen, prosjektarbeid om refleks i ungdomsskolen, sykkel dag for 5. klasse samt utdeling av sykkelhjelm, helsestasjon for ungdom 1g pr uke, natteravner, brannvernuke både i skolen og i barnehagene.
 • Eldre
  Den eldre delen av befolkningen er også en utsatt gruppe med tanke på skader og ulykker. Noen av tiltakene våre rettet mot eldre er; utdeling av strøsand, vaksinasjonsdag for eldre, utdeling av inforbrosjyre til eldre, tilbud om bilfører 65+ kurs, tilbud om fysisk aktivitet i omsorgsboliger og på institusjon, egne treningsgrupper for eldre samt flere møteplasser der eldre kan treffes.
 • Skaderegistrering
  Kvam legevakt registrerer alle skader som kommer inn til dem, i tillegg fører politiet statistikk over antall ulykker og antall skadde/omkomne i trafikkulykker. Våren 2010 startet vi også opp med fallregistrering i pleie og omsorgssektoren i kommunen. Den tverrsektorielle gruppen møtes 4. ganger pr år og mottar statistikk fra legevakt, politi og pleie og omsorg et par ganger i året.