Høyanger

 Høyanger kommune, godkjent 2002, regodkjent i 2010

Høyanger er en kommune og tettsted i Sogn og Fjordane. Kommunen grenser i nord til Fjaler og Gaular, i øst til Balestrand og Vik, i sør til Modalen og Masfjorden, og i vest til Gulen og Hyllestad. Tettstedet Høyanger er bygd opp rundt industri, og store arbeidsgivere er Hydro Aluminium, Eras AS og Kværner-konsernet. Ved siden av aluminiumsindustrien, en del småindustri, detaljhandel og servicenæringer, er jordbruk den viktigste næringen i bygdene langs fjorden. Høyanger er for tiden inne i en omstillingsprosess. Dette skjedde i forbindelse med at Hydro Aluminium i 2004 valgte å legge ned den gamle og forurensende delen av aluminiumsproduksjonen ved aluminiumsverket i bygden. Nedleggingen av serie-C ble fullført i 2007. Den moderne aluminiumsproduksjonen i serie-A holdt frem, og er i dag et av de mest effektive aluminiumsverkene i Europa.
Til stor glede i kommunen er det våren 2010 bestemt at Nordic Power Systems vil bygge en ny fabrikk på Kyrkjebø, 10 km fra Høyanger sentrum. Selskapet utvikler brenselsceller som kan omdanne diesel, biodiesel og bioolje til elektrisk strøm eller varme, og teknologien er miljømessig svært interessant. Fabrikken vil på sikt kunne få mellom 60 og 100 ansatte.  
Areal: 907,95 km²
Befolkning: ca 4.200


Kontakt
Hilde Ullebo, folkehelsekoordinator, e-post:


Merkesaker for Trygge lokalsamfunn

  • Transport og trafikksikkerhet
  • Hjemmeulykker
  • Barne- og ungdomsulykker
  • Trygge eldre
  • Trygging og merking av turstier
  • "Tryggleiksveka" Årlig i uke 38. Målgruppe alle.
  • Målrettet HMS arbeid internt i kommunen og i samarbeid med de største bedriftene i kommunen.