Høyanger

 Høyanger kommune, godkjent 2002, regodkjent i 2010

Høyanger er en kommune og tettsted i Sogn og Fjordane. Tettstedet Høyanger er bygd opp rundt industri, og store arbeidsgivere er Hydro Aluminium, Eras AS og Kværner-konsernet. Ved siden av aluminiumsindustrien, en del småindustri, detaljhandel og servicenæringer, er jordbruk den viktigste næringen i bygdene langs fjorden. 

Areal: 907,95 km²
Befolkning: ca 4.200


Kontakt
Hilde Ullebo, folkehelsekoordinator, e-post:


Merkesaker for Trygge lokalsamfunn

  • Transport og trafikksikkerhet
  • Hjemmeulykker
  • Barne- og ungdomsulykker
  • Trygge eldre
  • Trygging og merking av turstier
  • "Tryggleiksveka" Årlig i uke 38. Målgruppe alle.
  • Målrettet HMS arbeid internt i kommunen og i samarbeid med de største bedriftene i kommunen.