Fredrikstad

Fredrikstad kommune, godkjent 2002, regodkjent 2010

Fredrikstad kommune ligger ved utløpet av Norges lengste elv, Glomma. Viktige næringsområder er kjemisk industri, næringsmiddelindustri, informasjonsteknologi, miljøteknologi og teknisk konsulentvirksomhet.
Areal: 288,15 km²
Befolkning: ca 78 000
Kontakt

Bent Olav Olsen, folkehelsekoordinator i Seksjon for miljø og samfunnsutvikling, e-post:


Merkesaker for Trygge lokalsamfunn

 • Barnehager og helsestasjon arbeider systematisk med forebygging av skader og ulykker
 • Rullering av trafikksikkerhetsplan og gjennomføring av prioriterte tiltak. Folkehelsekoordinator involvert i arbeidet med planen.
 • Barns uterom. Tverrsektoriell arbeidsgruppe med ansvar for opparbeidelse, vedlikehold og sikkerhet på kommunens utearealer for barn og unge (skole, barnehager og lekeplasser).
 • Lokalsamfunnsutvalgene i kommunen har ofte forebygging av skader og ulykker opp ei sine møter. Særlig trafikkulykker og sikkerhet på offentlige plasser.
 • Folkehelsekoordinator, miljørettet helsevern og samfunnsmedisinere vurderer sammen reguleringsplaner etc. med hensyn til bl.a. forebygging av skader og ulykker.
 • Folkehelsearbeidet er forankret i kommunens planverk.
  Folkehelse/skadeforebygging/trygghet/levekår er egen del i rulleringen av kommunens byområdeplan (tidligere sentrumsplan)
  Folkehelse/skadeforebygging/levekår er eget område i rulleringen av kommuneplanens samfunnsdel
 • ”Summer Chill” – aktivitetsuker for ungdom ”uten ferie” og som er i risikosonen
 • Sikkerhetsvandringer i lokalsamfunnsutvalgene
 • SLT-arbeidet i kommunen
 • Trygg skolevei/Gåbuss/Gå til skolen: Strategier for å få barn til å gå og sykle til skolen og for å få foreldrenes biler vekk fra ”skoledøren”. Kombinert med fysiske tiltak som droppsoner etc.
 • Sandstrøaksjon i samarbeid med Frivillighetssentralene
 • Aktiv på dagtid i samarbeid med Østfold Idrettskrets
 • Hasjavvenningskurs