"Trygghetvandring – for deg som ønsker et tryggere nærmiljø" i Brann og Sikkerhet

Et trivelig nabolag kommer ikke alltid av seg selv, noen ganger må det litt arbeid til for å skape et nærmiljø som føles trygt. Å gjennomføre trygghetsvandringer er en måte å skape det nabolaget du selv ønsker, samtidig som du forebygger skader og ulykker. 

Trygghetsvandring med barn. Foto.

Av Karoline L. Sandvold, prosjektrådgiver i Skafor og Tina Hveem, prosjektrådgiver i Skafor


Over en halv million nordmenn skader seg hvert år, men mange av disse ulykkene er unødvendige og kunne enkelt vært unngått. De fleste av skadene skjer i hjemmene våre eller i nærområdet vårt. Vi har alle et ansvar om å skape et nærmiljø vi selv ønsker å leve i. Det finnes mange måter å skape et trygt nærmiljø på, et av verktøyene har Risikorydding utarbeidet; Trygghetvandring. Dette er en vandring som kan gjennomføres av en gruppe mennesker eller individuelt.


Det hele starter med å velge ut et område som skal undersøkes nærmere. Her ser man etter potensielle farer og risikoforhold som kan endres. Disse faremomentene noteres ned og forslag til løsninger blir gitt.  


Trygghetsvandring er et medvirkningsverktøy, og det kan brukes som en sosial møteplass, brobygger, samlingspunkt og er egnet for inkludering og integrering. Alle kan utføre en trygghetsvandring!


Ulike grupper deltok på Trygghetsvandring i Ski sentrum

Det er allerede blitt utført mange trygghetsvandringen rundt omkring i landet, en av dem fant sted i Ski. I Ski kommune jobbes det mot at det skal være færre biler i sentrum. For at innbyggerne skal kunne forestille seg et Ski sentrum uten biler har kommunen satt i gang et prosjekt kalt Skiliv. Hvert år tar Skiliv vekk deler av en parkeringsplass i sentrum, gjør den bilfri og inviterer folk i alle aldre til aktivitet. I år skal plassen fylles med bla. boder, cafébord, hengekøye, minibibliotek og et ønsketre.


Folkehelsekoordinator i kommunen, Liv Marit Bølset, er opptatt av medvirkning og trygghet. Hun inviterte fire ulike grupper til å gjennomføre en trygghetsvandring på torget for å si noe om sine behov, ønsker og tanker for det kommende Skiliv-prosjektet.


Ungdom, pensjonister, ansatte i kommunen og medlemmer i rådet for funksjonshemmede fikk alle komme med innspill om hva de mener gir økt trygghet. Det var tydelig at de ulike gruppene hadde ulike synspunkter og perspektiver på hva som burde gjøres. Alle gruppene fikk presentert et kart over hvordan det er planlagt at torget skal se ut under Skiliv, før de vandret ut og inspiserte torget.


Ulike grupper – ulike innspill

Ungdommene var opptatt av det burde være mulighet for strømuttak ved bordene, mens pensjonistene var opptatt av at de bilene som fortsatt skal parkere på plassene rundt torget må ha nok plass slik at ingen blir påkjørt. De nevnte også viktigheten av at ikke det som er stilt opp står så tett at folk som trenger litt mer plass enn andre, ikke kommer frem. Dette kan for eksempel være noen med krykker eller i rullestol.


De ansatte i kommunen prøvde å sette seg inn i de ulike gruppenes behov og kom frem til mye av det samme som de andre, blant annet at det er viktig med nok sykkelparkering, og at kantene rundt torget er universelt utformet.  

– Dette var svært nyttig, og jeg blir gjerne med på trygghetsvandring igjen et annet sted, sa en av pensjonistene etter at vandringen var ferdig. Pensjonistene var enige i at det var godt å bli hørt av kommunen, da de ikke alltid føler at de når frem.


Alle kan starte en vandring

Hvem som helst kan iverksette en trygghetsvandring. Det kan være kommunen som inviterer frivillige til å gjennomføre en vandring i et område som de ønsker skal utbedres. Eller den kan startes av det lokale idrettslaget, bydelen, politiet eller ildsjeler som ønsker et godt nærmiljø.


Det som er viktig å tenke på er at trygghetsvandringer skaper forventninger. Kommuner eller andre aktører som tar initiativ til en vandring bør være forberedt på å følge opp med tiltak og innsats. Trygghetsvandringer kan også være en måte å legge press på andre som kommunen, politiet, skolen, vegvesenet – for å gjennomføre tiltak.


Trygghetsvanding - nå på mobilen

Det er nå blitt mulig å registrere funnene dine på mobilen, mens du gjennomfører trygghetsvandringen. På www.trygghetsvandring.no kan du samle alle funnene dine og videresende dem til de som måtte være ansvarlig – eller printe de ut for din egen skyld. Verktøyet er gratis og svært enkel å ta i bruk.


God trygghetsvandring!