"Trygghet i miljøet" i Øyene avis

Øyene var med på en trygghetsvandring på Bekkevika i regi av Skadeforebyggende forum, Langvika Vel og Tjøme kommune.

Trygghetsvandring i Tjøme

Av Ingrid Ciakudia

Vi møter en gjeng som er klare til å teste et nytt verktøy som skal gjøre det lettere å gå på en trygghetsvandring. Lisbeth Olsen, Søren Nissen og Christine Gilboe-Caspersen fra kommunen er med og dette er første gang verktøyet er blitt tatt i bruk.

- Vi er her på bakgrunn av et prosjekt vi har i kommunen kalt «Prosjekt nærmiljø». Vi har hatt spørreundersøkelse blant innbyggerne om deres nærmiljøer. Flere av svarene har vært anonyme, men de har skrevet hvilke steder de mener man bør ha en trygghetsvandring, forteller Olsen som er folkehelsekoordinator i kommunen. Vi går sammen med velforeningene om å gjøre nærmiljøet tryggere.

Tina Hveem er med for å få testet trygghetsvandring på mobil i Bekkevika. Hun er kampanjerådgiver i Skadeforebyggende forum og jobber med Risikorydding. Hun forteller at verktøyer er en ny nettløsning som er optimalisert for nettbrett og smarttelefoner.

-  Via nettsiden kan man invitere folk med på en trygghetsvandring, den som inviterer er vandringsleder. Man utforsker et område og markerer på kart når man finner noe man ser er farlig eller noe som kan forbedres. I tillegg kan man ta et bilde av det og legge til en beskrivelse av hva problemet er og tanker om eventuelle løsninger. Alle deltakerne har mulighet til å se alle funnene. Nettløsningen gjør det enklere å gjennomføre en trygghetsvandring, du slipper penn og papir, og alle funn samles i samme liste med en gang, sier Hveem.

Allerede før vi går til selve strandsonen forklarer Hilde Granly og Johnny Johnson hva de mener er eventuelle farer i gaten. De representerer Langvika vel og er godt kjent i området.
- Her er det dårlig belysning, biltrafikken er risikabel og dårlig skilting, diskuterer de.

Pratingen fortsetter når vi ankommer strandsonen. Spisse stener og glatte fjell er noen av temaene. Her går det ut på å finne ut av hva slags ting som kan være aktuelle å se nærmere på. - Da vi mottok en mail fra Skadeforebyggende forum om rydding i strandsonen hang vi oss på. Vi tok kontakt med velforeninger som kunne tenke seg å være med. Vandringen er en fin mulighet til å få sett på dette sammen, sier Olsen.

Hveem forteller at Skadeforebyggende forum også ønsker at trygghetsvandring skal være et trivselstiltak. – Ja, som å ha områder der det er drikkevann, benkeplass, trygg atkomst og så videre. Nettsiden vår, risikorydding.no bidrar med tips og oppfordrer til å rydde risiko i eget nærmiljø, sier hun.

- Dere kan jo også bruke dette til noe mer enn bare å sjekke risikoplassene, men også som et medvirkningsverktøy for blant annet funksjonshemmede og nye trafikanter, påpeker hun til Olsen.

Trygghetsvandrerne går rundt på Bekkevika, snakker litt sammen, finne ut av hva som kan forbedres, og det ser ut til å være en vellykket trygghetstur på bekkevika.