"Risikorydding - sammen skal vi forebygge skader" i Brann og Sikkerhet

550 000 personer må ha behandling for skader hvert år – mange av disse skadene er unødvendig og kunne ha vært unngått. Med kampanjen Risikorydding tar vi oksen ved hornene og gjøre noe med det: Sammen skal vi rydde risiko for å spare liv og helse.

Av Karoline L. Sandvold, Skadeforebyggende forum

Norge bruker milliarder på unødvendige skader – hvert år! For vi skader oss hele tiden, uansett alder. Ulykker må derfor tas på alvor. Hvert år mister ca. 2000 mennesker livet som følge av ulykker. For den enkelte medfører skader alt fra kortvarig smerte og ubehag til langvarig lidelse og varig mén – og i verste fall tap av liv. Det er ikke kun de skadede som blir rammet når det skjer en ulykke, det er også påkjenning for de pårørende, enten de mister noen eller må legge til rette for pleie og oppfølging.

Kartlegge risikoer

De fleste ulykker skjer i hjemmet og på fritiden. Så ved å bevisstgjøre om potensielle risikoer og farer håper vi det kan være med å forebygge skader. I denne kampanjen inviterer vi alle til å bidra med å kartlegge risikoer, slik at man alene eller i samarbeid med andre kan fjerne disse farene.

– Ulykker kan skje når og hvor som helst – og ofte når vi ikke forventer det. Vi skal ikke slutte å leve, men det gjelder å være oppmerksom på omgivelsene rundt oss i hverdagen og ikke ta unødvendige sjanser, sier Eva Jakobson Vaagland, daglig leder i Skadeforebyggende forum, som står bak kampanjen.

Gjennom Risikorydding ønsker vi at borrettslag, idrettslag, kommuner, familier og venner skal danne dugnader og gjøre hjemmet sitt, nabolaget, byen eller kommunen tryggere – sammen. På nettsiden, www.risikorydding.no, vises det hvordan en dugnad kan utføres, helt fra planleggingsprosessen til mobilisering av frivillige og utførelse. Det gis tips om hva man bør være oppmerksom på – enten det er i hjemmet sitt eller på ulike arenaer som fotballbanen, i alpinbakken, på lekeplassen eller på sykkelen. Med disse sjekklistene får de frivillige en ide om hva de bør se etter, på de ulike områdene.

Ulykker rammer alle

Bevisstgjøring om hvilke risikoforhold som oftest finnes – og oftest fører til ulykkesskader – er et sentralt element i kampanjen. Kunnskap om farer og forebygging er samlet på www.risikorydding.no. Her finnes i tillegg til en rekke praktiske dugnadsråd, og informasjon om mer formelle og faglig forhold.

Ulykkesskader rammer alle befolkningsgrupper og aldersgrupper, men mest utsatt er ungdom og unge voksne, samt den eldre delen av befolkningen. Risikorydding berører derfor alle type grupper. Og fordi alle kan bli skadet vises det til spesifikke tiltak som kan gjøres i de ulike områdene i nærområdet og de spesifikke rommene i et hus – uansett hvilke stadium du er i livet.

Alle ulykker kan ikke unngås, med de fleste kan forebygges. La oss skape et tryggere Norge – sammen!

For mer informasjon, se www.risikorydding.no.