"Dugnad mot ulykker" i Sykepleien

Personskader som følger av ulykker er et folkehelseproblem. Hvert år må 550 000 nordmenn ha behandling som følge av en skade etter en ulykke, og 120 000 av disse er barn. – Vi må lære barna om mestring i nye situasjoner og forhold, samtidig som de må få utforske omgivelsene og utvikle ferdigheter, sier Eva J. Vaagland, daglig leder i Skadeforebyggende forum.

Barn leker på lekeplassen

Av Karoline L. Sandvold, Skadeforebyggende forum

Rundt 7500 barn i alderen 0–15 år legges hvert år inn på sykehus pga. personskader. De som er mest utsatt er barn i alderen 1–3 år – og de over ni år. Vi har ingen liv og miste, så med kampanjen Risikorydding tar vi oksen ved hornene og gjør noe med det: Ved å informere om potensielle farer kan nordmenn unngå skader i og rundt boligen, samt andre steder slik at liv og helse kan spares.

Personskader bidrar til helsekøer, de medfører store offentlige utgifter og de forårsaker mye personlig lidelse. For den enkelte medfører skader alt fra kortvarig smerte og ubehag til langvarig lidelse og varig mén – og i verste fall tap av liv. For vi skader oss hele tiden, uansett hvilken alder vi er i. For barn er fallulykker hovedårsak til mange skader, der bruddskader og hodeskader kan være en av følgene. Barn er også spesielt utsatt for skåldingsskader fra varme drikker, kokende innhold fra kjeler og varmeovner.

– Så mange som ca. 2000 mennesker mister livet i ulykker hvert år. Ulykker må derfor tas på alvor, for de påvirker ikke kun den skadede, men de vil også ofte ramme de pårørende som må legge til rette for pleie og oppfølging eller som følge av at de har mistet nære og kjære, forteller Eva J. Vaagland fra Skadeforebyggende forum som står bak kampanjen, Risikorydding.


Kan gjøre Norge tryggere – sammen

Gjennom Risikorydding ønsker vi at borettslag, idrettslag, skoler, barnehager, familier og venner skal danne dugnader og gjøre hjemmet sitt, nabolaget, byen eller kommunen tryggere – sammen. På nettsiden, www.risikorydding.no, vises det hvordan en dugnad kan utføres, helt fra prosessen starter med planlegging til mobilisering av frivillige og utførelse. Det gis tips om hva hva man bør være oppmerksom på – enten det er i hjemmet sitt eller på ulike arenaer som i langrennssporet, på sykkelen eller i fjellet. Med disse sjekklistene gis det en ide om hva man bør være observant på i de ulike de områdene. Brosjyrer som beskriver dugnadsprosessen, fargerike plakater, fargeleggingsark og postkort kan bestilles av Skadeforebyggende forum.

Bevisstgjøring om hvilke risikoforhold som oftest finnes – og oftest fører til ulykkesskader – er et sentralt element i kampanjen. Kunnskap om farer og forebygging er samlet på www.risikorydding.no. Her finnes også informasjon om mer formelle og faglige forhold. 

Barn er utsatt

Ulykkesskader rammer alle befolkningsgrupper og aldersgrupper, men en av de mest utsatte aldersgruppene er barn og unge voksne. Samtidig ser vi stadig nye aktiviteter og produkter som er produsert for barn, som medfører risiko. Bruk av trampoliner, ståhjulinger, hoverboards er eksempler på aktiviteter som ofte fører til mange skader etter fall og sammenstøt.

– Barn skal kunne få leve i trygge omgivelser, men skal ikke overbeskyttes. Mestring er en vesentlig del av oppveksten - og av forebyggingen, sier Eva J. Vaagland. Hun forteller videre at barn selvfølgelig skal hoppe på trampoliner, men det er viktig at det blir satt regler for bruk slik at alvorlige ulykker unngås.

Kartlegge risikoer

Barn har et høyt aktivitetsnivå som gjør dem utsatt for skader og ulykker. De bruker store deler av dagen sin i barnehage og skole, men det er i hjemmet det er størst risiko for skader og ulykker. Det er viktig at barna får lov til å tøye grenser og utfordre seg selv, men mange har ikke evne til å tenke konsekvenser, og derfor må vi voksne holde øye med dem og følge med der vi kan.

– Ulykker kan skje når og hvor som helst – og ofte når vi ikke forventer det. Vi skal ikke slutte å leve, men det gjelder å være oppmerksom på omgivelsene rundt oss i hverdagen og ikke ta unødvendige sjanser, sier Eva J. Vaagland.

Dessverre kan ikke alle ulykker unngås, men de fleste kan forebygges. Det er vårt mål med Risikorydding. Så la oss skape et tryggere Norge – sammen! 

Kampanjen Risikorydding er grunnfinansiert av Gjensidigestiftelsen.

For mer informasjon, se www.risikorydding.no.