Skafor i media

"God trygg sommer!"

Endelig er det sommer! Som vi har gledet oss og lengtet etter ferie med bil- og båtturer, naturopplevelser, sol og bad. Vi ser for oss gode, lykkelige - og kanskje litt late dager - som gir energi og påfyll til høsten. Men husk Hans Børlis ord: « I språket ...

Faksimile av artikel

"Trygge lokalsamfunn for bedre livskvalitet og folkehelse" i Utposten

Trygge lokalsamfunn (TL) er en modell for systematisk og langsiktig arbeid som involverer hele kommunen i skade – og ulykkesforebygging. Metoden bygger på livsløpsperspektiv, tverrsektoriell tilnærming, og langsiktig, systematisk arbeid. Målet er å forebygg...

Elever hører på rektor prate

"Dugnad mot ulykker" i Sykepleien

Personskader som følger av ulykker er et folkehelseproblem. Hvert år må 550 000 nordmenn ha behandling som følge av en skade etter en ulykke, og 120 000 av disse er barn. – Vi må lære barna om mestring i nye situasjoner og forhold, samtidig som de må få...

Barn leker på lekeplassen

"Risikorydding – sammen skal vi forebygge skader" i LeveMed

550 000 personer må ha behandling for skader hvert år – mange av disse skadene er unødvendig og kunne ha vært unngått. Med kampanjen Risikorydding tar vi oksen ved hornene og gjøre noe med det: Sammen skal vi rydde risiko for å spare liv og helse. 

Barn ute ved kaia

"Rydd godt - forebygg ulykker" i Hus og Bolig

Det er en klisjé at de fleste ulykker skjer i hjemmet – men den er ikke desto mindre sann. Har du tenkt over at en opprydning i medisinskapet, ved husets rømningsveier og i hagen kan være viktig for liv og helse?

Medisinskap