Organisering og styring

Skadeforebyggende forum (Skafor) er en medlemsbasert og medlemsstyrt organisasjon. Årsmøtet er øverste organ.

Styring

Skafor styres i henhold til fastsatte vedtekter. Årsmøtet velger en valgkomité som innstiller medlemmer av styret overfor årsmøtet. Styrets medlemmer velges for to år. Styret representerer ulike sektorer og fagmiljøer innenfor det skadeforebyggende feltet i Norge. Et arbeidsutvalg – med styreleder, ett styremedlem og daglig leder – forestår den løpende styring og prioritering mellom styremøtene. Styret møtes minst fire ganger per år.

Struktur

Virksomheten ledes av organisasjonens daglige leder. Innsatsen er konsentrert om fem innsatsområder. På tre av disse områdene – sikkerhet for barn og unge, sikkerhet for eldre og drukningsforebygging – er det etablert egne fagråd. Medlemmene er rekruttert fra Skafors medlemsorganisasjoner og andre fagmiljø. Rådene har ikke har en formalisert funksjon, men består av fagpersoner som styret og administrasjonen kan trekke på kompetansen til. Rådene møtes normalt to ganger per år.

 

Organisering av Skadeforebyggende forum