NR 2147483646/0

Medlemmer og medlemskap

Skadeforebyggende forum er en medlemsorganisasjon, og er åpen for alle aktører som vil bidra til arbeidet med forebygging av ulykker som fører til personskader.

Skafors medlemmer består av frivillige organisasjoner, institusjoner, kommuner og private virksomheter. Forumet har ca. 80 medlemmer så vel som et stort nettverk at samarbeidspartnere.

Medlemskap er ikke åpent for enkeltpersoner, som derimot er velkomne som ressurspersoner i nettverket.

Våre medlemmer (2016)


Autoriserte trafikkskolers landsforbund
Akershus fylkeskommune
Alvdal kommune
Andebu kommune
Arbeidstilsynet Oslo
Askim kommune 

Bergen kommune
Bydel Stovner - Oslo kommune 
Bærum kommune

DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Eidsberg kommune
Eika forsikring

Finans Norge
Flora kommune
Forum for miljø og helse
Fredrikstad kommune

Giftinformasjonen
Gjensidige 

Gloppen kommune
Gol kommune 

Hamar kommune
Harstad kommune
Helsedirektoratet 
Hvaler kommune
Høyanger kommune

If Skadeforsikring

Klepp kommune
KLP-forsikring 
Kompetansetorget
Kvam herad 

Larvik kommune
Lekeplassinspektøren AS
Lek og natur
Lillehammer kommune 
Luster kommune

MA - Motorførernes Avholdsforbund 

NAF - Norges Automobilforbund
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi
Nissedal kommune
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Norges Livredningsselskap
Norges Røde Kors
NORSAFETY
Norsk Brannvernforening
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Folkehjelp
Norsk Landbruksrådgiving, HMS
Norsk Luftambulanse
Norsk sikkerhetsforening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Nøtterøy kommune

Oppegård kommune
Os kommune, Hedmark
Oslo kommune – beredskapsetaten

Pensjonistforbundet
Personskadeforbundet (LTN)

Rakkestad kommune
Re kommune
Redningsselskapet 
Råde kommune

Sandefjord kommune
Sintef
Ski kommune 
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebank 1
Spydeberg kommune

Telemark fylkeskommune
Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
Transportøkonomisk institutt
Troms fylkeskommune
Tromsø kommune
Trondheim kommune
Tryg forsikring
Trygg Trafikk
Trøgstad kommune
Tønsberg kommune 


UiO-Institutt for helse og samfunn

Vestfold fylkeskommune
Vågå kommune


Østfold fylkeskommune

Årdal kommune