Strategi, perspektiv og ambisjoner 2015 - 2019

I ”Strategisk perspektiv” presenterer vi vår ambisjon for perioden 2015 – 2019. Dokumentet trekker opp samfunnsperspektiver med utspring i Skadeforebyggende forums oppdrag og strategi. 

Forside av brosjyre. Faksimile.

Perspektivet viser muligheter  for utvikling av tiltak for å redusere risiko, forebygge ulykker og forhindre skader gjennom informasjon og samarbeidstiltak.