Finansiering og prosjekter

Skafor er en frivillig organisasjon som ikke har kommersielle inntekter og egenkapital. Virksomheten finansieres gjennom driftsstøtte og prosjektstøtte.

Skafors økonomi er et styreansvar. Regnskapet føres av autorisert regnskapsfører og revideres av autorisert revisor, valgt av årsmøtet. Fra 2015 er EY valgt som revisor.

Grunnfinansiering

Driften er i hovedsak finansiert gjennom en samarbeidsavtale mellom Finans Norge og Helse- og omsorgsdepartementet. Medlemsavgiften holdes lav for å sikre bredde i medlemsmassen.

Prosjektfinansiering

Skafor finansierer konkrete aktiviteter gjennom prosjektstøtte fra offentlig og privat sektor. Slik støtte må oppnås i konkurranse med andre aktører, og forumets virksomhet – ut over den daglige drift – styres derfor av muligheten for finansiering av enkeltprosjekter. I senere år er prosjektstøtte mottatt særlig fra Gjensidigefondet, samt fra Helsedirektoratet og Tryg forsikring.

Prosjektstøtten er brukt blant annet til utvikling av Trygge lokalsamfunn, fallforebyggende arbeid med særlig oppmerksomhet på eldre, og drukningsforebygging – samt skadeforebygging generelt.