Bli medlem

Som medlem av Skadebyggende forum (Skafor) bidrar du til et tryggere samfunn. 

Skafor arbeider aktivt for å redusere skader og ulykker, spesielt blant barn, ungdom og eldre. Vi er spesielt opptatt av hjem- og fritidsulykker – det er der de fleste skadene ulykker skjer.  Skader inntrer i alle livsfaser og situasjoner, men i stor grad ut fra kjente mønster. Vår jobb er å spre kompetanse og informasjon om hvordan skader kan hindres. Vi vet at skadeomfanget og konsekvensene av ulykker kan reduseres med riktige tiltak.  Vi inviterer kommuner og organisasjoner til samarbeid og aktiv innsats.  Sammen skaper vi et tryggere Norge. 

Medlemskap koster kr 1.500 pr år. Kontingenten fastsettes av årsmøtet. Vi har ikke personlige medlemmer kun organisasjonsmedlemmer. Inn- og utmeldinger skal skje skriftlig.

For å bli medlem: Send oss en mail med navn på organisasjonen, kontaktperson og faktureringsopplysninger.