Møteplass, nettverk, katalysator

Skadeforebyggende forum er en nasjonal møteplass for aktører som er opptatt av å redusere antall ulykker som fører til personskade. Skafor er et nettverk som bygger bro mellom offentlig, privat og frivillig sektor. Forumet er en katalysator for handling.

Skafor er en faglig uavhengig, ideell medlemsorganisasjon. Forumet har som formål å fremme det skadeforebyggende arbeidet, for å redusere ulykkesskader. Det har ingen kommersielle bindinger eller interesser, og medlemmene velger styret. Driften finansieres gjennom et samarbeid mellom Finans Norge og Helse- og omsorgsdepartementet; øvrige aktiviteter gjennom prosjektstøtte fra forskjellige hold. Skafor har ca. 80 medlemmer.

Skafor bidrar til å samle og styrke kunnskapsgrunnlaget for skadeforebygging, og gjennom formidling og påvirkning bruke dette til å synliggjøre konsekvenser av skader – og verdien av forebygging – i et bredt samfunnsperspektiv. Slik er forumet en partner for forebyggingsaktører, en påvirker overfor myndighetene og en pådriver i samfunnet; en katalysator for innsats.

Skafor er et nettverk av aktører i Norge, og deltar selv i internasjonale nettverk. En viktig del av arbeidet er nettopp å bygge nettverk, ikke minst for å kunne formidle kontakt og informasjon, og for å samle og dele kunnskap. Forumet initierer og iverksetter ulike prosjekter, som resulterer i undersøkelser, informasjonsmateriell eller kampanjer.

Skafor har fem prioriterte innsatsområder:

  • skadeforebygging lokalt
  • drukningsforebygging
  • sikkerhet for barn og unge
  • sikkerhet for eldre
  • formidling av skadedata

Det lokale skadeforebyggende arbeidet skjer i hovedsak gjennom Trygge lokalsamfunn (TL), en nasjonal modell og metode Skafor har utviklet og forvalter, tilpasset norske kommuner. Forumet står for et eget nasjonalt TL-nettverk.

Strategi, perspektiv og ambisjoner 2015 - 2019

I ”Strategisk perspektiv” presenterer vi vår ambisjon for perioden 2015 – 2019. Dokumentet trekker opp samfunnsperspektiver med utspring i Skadeforebyggende forums oppdrag og strategi. 

Forside av brosjyre. Faksimile.

Bli medlem

Som medlem av Skadebyggende forum (Skafor) bidrar du til et tryggere samfunn. 

Bli medlem i dag