Møteplass, nettverk, katalysator

Skadeforebyggende forum er en nasjonal møteplass for aktører som er opptatt av å redusere antall ulykker som fører til personskade. Skafor er et nettverk som bygger bro mellom offentlig, privat og frivillig sektor. Forumet er en katalysator for handling.

Nivåer og nettverk i organisasjonen

Skafor er en faglig uavhengig, ideell medlemsorganisasjon. Forumet har som formål å fremme det skadeforebyggende arbeidet, for å redusere ulykkesskader. Det har ingen kommersielle bindinger eller interesser, og medlemmene velger styret. Driften finansieres gjennom et samarbeid mellom Finans Norge og Helse- og omsorgsdepartementet; øvrige aktiviteter gjennom prosjektstøtte fra forskjellige hold. Skafor har ca. 80 medlemmer.

Skafor bidrar til å samle og styrke kunnskapsgrunnlaget for skadeforebygging, og gjennom formidling og påvirkning bruke dette til å synliggjøre konsekvenser av skader – og verdien av forebygging – i et bredt samfunnsperspektiv. Slik er forumet en partner for forebyggingsaktører, en påvirker overfor myndighetene og en pådriver i samfunnet; en katalysator for innsats.

Skafor er et nettverk av aktører i Norge, og deltar selv i internasjonale nettverk. En viktig del av arbeidet er nettopp å bygge nettverk, ikke minst for å kunne formidle kontakt og informasjon, og for å samle og dele kunnskap. Forumet initierer og iverksetter ulike prosjekter, som resulterer i undersøkelser, informasjonsmateriell eller kampanjer.

Skafor har fem prioriterte innsatsområder:

  • skadeforebygging lokalt
  • drukningsforebygging
  • sikkerhet for barn og unge
  • sikkerhet for eldre
  • formidling av skadedata

Det lokale skadeforebyggende arbeidet skjer i hovedsak gjennom Trygge lokalsamfunn (TL), en nasjonal modell og metode Skafor har utviklet og forvalter, tilpasset norske kommuner. Forumet står for et eget nasjonalt TL-nettverk.

Strategi, perspektiv og ambisjoner 2015 - 2019

I ”Strategisk perspektiv” presenterer vi vår ambisjon for perioden 2015 – 2019. Dokumentet trekker opp samfunnsperspektiver med utspring i Skadeforebyggende forums oppdrag og strategi. 

Forside av brosjyre. Faksimile.

Bli medlem

Som medlem av Skadebyggende forum (Skafor) bidrar du til et tryggere samfunn. 

Bli medlem i dag