Presentasjon av Skafor og Trygge lokalsamfunn


SKADEFOREBYGGENDE FORUM er den sentrale, nasjonale møteplassen for å diskutere og påvirke forebygging av skader og ulykker i Norge; et bindeledd – en brobygger – mellom offentlig, privat og frivillig sektor. Forumet bidrar til å samle, formidle og styrke kunnskapsgrunnlaget for skadeforebygging, og synliggjøre konsekvenser av skader – og verdien av forebygging – i et bredt samfunnsperspektiv.
SKAFOR er
  • en medlemsbasert organisasjon etablert i 1985, med et styre valgt av medlemmene på årsmøtet. Forumet har et lite sekretariat i Oslo. Skafor er åpent for medlemskap og medvirkning – for aktører fra offentlig, privat og frivillig sektor. 
  • en møteplass for utveksling av erfaring, en pådriver for fagligbevissthet og en katalysator for sammensatt innsats.
  • en pådriver, påvirker og partner; et knutepunkt, en kunnskapskilde og en katalysator.
  •  en brobygger mellom aktører fra offentlig, privat og frivillig sektor – og et nettverk av nettverk, inklusive Trygge lokalsamfunn.

    Forumet ønsker nye medlemmer velkommen!  

Her kan du laste ned presentasjonsfolderen