Nettverk

Forside til temaheftet NettverkGod forebygging forutsetter innsats fra mange – på tvers av fag og sektorer. I temaheftet "Nettverk" presenterer vi  begreper, muligheter og metoder som vi håper vil inspirere til samarbeid.

Dette er det tredje og siste heftet i en serie med innførings- og inspirasjonstekster om forebygging i nærmiljøet, knyttet til konseptet Trygge lokalsamfunn.

Denne gangen har vi sett på betydningen av nettverk og samarbeid for å få til et effektivt ulykkesforebyggende arbeid. Forebygging av skader og ulykker er et fagområde som ingen ”eier” men som mange har et delansvar for - da er samarbeid en forutsetning for å nå gode resultat.

Heftet gir også en status for Trygge lokalsamfunn i Norge, med kort omtale av de 19 godkjente lokalsamfunnene.

Last ned temaheftet