Effektiv skadeforebygging – en kunnskapsoppsummering

Kunnskapssenteret har, på oppdrag av Skadeforebyggende forum, gjort en oppsummering av publiserte, systematiske oversikter om praktisk skadeforebygging.

Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten har utarbeidet en oppsummering av den forsking som finnes om effekt av skadeforebygging.

Kunnskapssenteret har søkt i aktuelle elektroniske databaser for perioden 2007 – august 2012. Søket resulterte i 138 referanser som ble vurdert som relevante. Disse omfatter ulike kategorier:

  • Trafikk (50)
  • I hjemmet (14)
  • Alkoholrelaterte skader utenom trafikk (8)
  • Sport / trening (18)
  • Fall (23) 
  • Annet (20). 
Dette bekrefter tidligere kunnskap – trafikk er det skadeområde vi vet mest om, men det finnes også læring å hente om tiltak i andre sektorer. 

Vi håper kunnskapsoppsummeringen kan bidra til økt viten om effektiv skadeforebygging. 

Her kan du laste ned rapporten.