Temahefte: Forebygging

Temaheftet ”Forebygging” tar for seg begrepet forebygging og presenterer ulike tilnærmingsmåter for skadeforebygging i et samfunnsperspektiv. Det gis også en status for Trygge lokalsamfunn-arbeidet i Norge, med kort omtale av de godkjente lokalsamfunnene, prioriterte tiltak og gode erfaringer.

Les mer og last ned