Nyheter

Nytt styre i Skafor

På årsmøtet 26. april 2017 ble Astrid Rutherford valgt som ny styreleder og styret fikk fire nye medlemmer; fra KLP-forsikring, Redningsselskapet, TØI og Vestfold fylkesting.

Illustrasjon forside til årsmeldingen

"Klok av skade?" 2017

Årskonferansen belyste fire viktige temaer; oppvekst, narkotika, tilsyn ved asylmottak og sikkerhetsarbeid i forhold til sykkel-VM i Bergen.

En powerpoint presentasjon brukt på årsmøtet - omtale av SMART oppvekst

Årsmøte og konferanse

Konferansen "Klok av skade" er innarbeidet som et anerkjent fagforum hvor ekspertise fra ulike hold deler sin kunnskap og erfaring. Vi har fire spennende innlegg på årets konferanse som holdes i Oslo, 26. april 2016.Konferansen avsluttes med årsmøte.   

Bilde fra konferansesalen 2016
Fra konferansen 2016

Eldre og alkohol. Gammel årgang - nye vaner

En ny kartlegging gjennomført av Skadeforebyggende forum i samarbeid med Actis viser at 56 % av de spurte som arbeider med eldre hjemme eller på institusjon rapportert om fallulykker som antas ha sammenheng med alkohol.   -Dette er et faresignal vi må ta...

Eldre par omslag til rapport

Masterstipend 2017

Vi vil stimulere masterstudenter til å belyse problemstillinger knyttet til skader og ulykker; årsakssammenheng og forebygging og utlyser to masterstipend á kr 10.000. 

Pengesedler