NR 2147483646/0

Members

The Norwegian Safety Forum has close to 80 members in all; public institutions, non-governemental organisations, research- and educational institutions, insurance companies and businesses. There are no personal memberships.

Please contact us if you have any questions about our membership.

Skafors medlemmer består av frivillige organisasjoner, institusjoner, kommuner og private virksomheter. Forumet har ca. 80 medlemmer så vel som et stort nettverk at samarbeidspartnere.

Medlemskap er ikke åpent for enkeltpersoner, som derimot er velkomne som ressurspersoner i nettverket.


Våre medlemmer 

A
Autoriserte trafikkskolers landsforbund
Akershus fylkeskommune
Alvdal kommune
Andebu kommune
Arbeidstilsynet Oslo
Askim kommune 


B
Bergen kommune
Bydel Alna, Oslo kommune
Bydel Stovner, Oslo kommune 
Bærum kommune


D
DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap


E
Eidsberg kommune
Eika forsikring


F
Finans Norge
Flora kommune
Forum for miljø og helse
Fredrikstad kommune


G
Giftinformasjonen
Gjensidige 

Gloppen kommune
Gol kommune 


H
Halden kommune
Hamar kommune
Harstad kommune
Hedmark fylkeskommune
Helsedirektoratet 
Horten Kommune
Hurum kommune
Hvaler kommune
Høyanger kommune


I
If Skadeforsikring


K
Klepp kommune
KLP-forsikring 
Kvam herad 


L
Larvik kommune
Lekeplassinspektøren AS
Lek og natur
Lillehammer kommune 
Luster kommune


M
MA - Motorførernes Avholdsforbund 


N
NAF - Norges Automobilforbund
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi
Nes kommune
Nissedal kommune
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Norges Livredningsselskap
Norges Røde Kors
NORSAFETY
Norsk Brannvernforening
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Folkehjelp
Norsk Luftambulanse
Næringslivets Hovedorganisasjon
Nøtterøy kommune


O
Oppegård kommune
Os kommune, Hedmark
Oslo kommune (Beredskapsetaten)


P
Pensjonistforbundet
Personskadeforbundet (LTN)


R
Rakkestad kommune
Re kommune
Redningsselskapet 
Røyken kommune
Råde kommune


S
Sandefjord kommune
Sintef
Ski kommune 
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebank 1
Spydeberg kommune


T
Telemark fylkeskommune
Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
Transportøkonomisk institutt
Troms fylkeskommune
Tromsø kommune
Trondheim kommune
Tryg forsikring
Trygg Trafikk
Trøgstad kommune
Tønsberg kommune 


U
UiO-Institutt for helse og samfunn


V
Vestfold fylkeskommune
Vågå kommune


Ø
Østfold fylkeskommune


Å
Årdal kommune