Tekst:
Stor tekststørrelse

Skadeforebyggende forum

Vi jobber sammen med medlemmer og samarbeidspartnere for et tryggere samfunn. Skadeforebyggende forum (Skafor) er et nasjonalt kontakt-, samarbeids- og formidlingsforum. 

Vårt mål er å forebygge alvorlige ulykker og fremme skadeforebyggende arbeid. Gjennom mange år har vi opparbeidet kompetanse, erfaring og nettverk om hvordan redusere skader.

Skafor har fem spesielle satsningsområder:

  • skadeforebyggende arbeid på lokalt nivå, Trygge lokalsamfunn
  • drukningsulykker
  • sikkerhet for barn og unge
  • eldreulykker 
  • innhenting og bruk av skadedata


Nettverk
Skafor bringer aktører innen skadeforebygging sammen og er et kontakt- og samarbeidsorgan for det skadeforebyggende arbeid i Norge. Nettverket består av privat næringsliv, offentlige instanser og frivillige organisasjoner. Skafors rolle er å dele erfaring og spre informasjon i de ulike nettverkene og koordinere møtevirksomhet på nasjonalt nivå.


Internasjonalt

Mye spennende forebyggende skadearbeid skjer internasjonalt og det er naturlig at Skafor er med i internasjonale organisasjoner og på konferanser.  Norge kan lære mye av andre lands prosjekter og kampanjer og Trygge lokalsamfunn, ett av Skafors største satsningsområder, er resultat av internasjonalt arbeid. 

Norge og Norden er foregangsland i internasjonal sammenheng spesielt på barnesikkerhet og hoftebrudd, og bidrar med viktig kompetanse til de internasjonale nettverkene i Europa og resten av verden.

Skafor er medlem av