Tekst:
Stor tekststørrelse

Kontaktinformasjon

Skadeforebyggende forum

Skadeforebyggende forum (Skafor) er en sentral møteplass for skadeforebyggende arbeid i Norge. Målet er å forebygge alvorlige ulykker og fremme forebyggende arbeid gjennom informasjon og samarbeidstiltak. Prioriterte satsningsområder:

Skafor er en medlemsorganisasjon og har samarbeidsavtale med Helse- og omsorgsdepartement og Finans Norge.

Årsmøte og konferanse 20. april – sett av dagen!

Kost- og nyttetenking rundt skadeforebygging, skadeepidemiologi, produkt- og forbrukersikkerhet og Trygge lokalsamfunn er temaer som vil bli belyst på årets konferanse. Tid / sted: kl 10–14, onsdag 20. april 2016, "Håndverkeren" konferansesenter, Rosenkrantzgate 7, Oslo. Årsmøte i Skadeforebyggende forum holdes samme dag kl 14-15.

Masterstipend 2016

Skadeforebyggende forum for vil stimulere masterstudenter til å skrive oppgaver som belyser temaer knyttet til skader, ulykker og forebyggingsmuligheter. 
Vi utlyser to masterstipend á kr 10.000.

Høstens temaseminar

Vi minner om høstens temaseminar: ”Innhenting og bruk av skadedata”, onsdag 9. des. og ”Gode boligløsninger på eldre dager”, torsdag 10. des. Begge seminarene holdes på KS møtesenter Arena, Haakon VII`s gate 9, Oslo. Påmelding innen 1. desember 2015. 

To temaseminar i desember

Skaderegistrering på Oslo legevakt, henvendelser til Giftinformasjonen, avviksregistrering i byggebransjen og Idrettsskader – fra forskning til praksis står på programmet på årets temakonferanse om ”Innhenting og bruk av skadedata”.

I vår temaserie om aldring, sikkerhet og livskvalitet skal vi i år se nærmere på boligløsninger. Les mer om høstens seminar. Påmeldingsfrist 1. des.


Flytende refleks, Aqua kids og lader med varsellyd

Dette var noen av de kreative ideer som ble presentert når Høgskolen i Oslo og Akershus arrangerte Innovation Camp.
To dager med kreativ tenking og forebygging av skader og ulykker sto på programmet for studentene på kurset ”International Public Health” denne uke.