Tekst:
Stor tekststørrelse

Kontaktinformasjon

Skadeforebyggende forum

Skadeforebyggende forum (Skafor) er en sentral møteplass for skadeforebyggende arbeid i Norge. Målet er å forebygge alvorlige ulykker og fremme forebyggende arbeid gjennom informasjon og samarbeidstiltak. Prioriterte satsningsområder:

Skafor er en medlemsorganisasjon og har samarbeidsavtale med Helse- og omsorgsdepartement og Finans Norge.

Nyhetsbrev - mai 2016

Les om temaseminaret om barnesikkerhet 15. juni, prosjekt Risikorydding m.m. Her får du også tips om nyttige lenker og kommende konferanser. Nyhetsbrev mai 2016

Temaseminar, barnesikkerhet 15. juni

Oslo skadelegevakt vil presentere en ny dybdestudie om ulykker i skoler og barnehager. Vi vil også møte en psykolog som forsker om utetid i barnehagen og barns helse, og speideren som inviterer barn til å oppleve utfordringer og mestring. En svensk forsker vil belyse risikohåndtering og skadeforebyggende arbeid i skole og barnehage og vi vil få en juridisk orientering rundt krav og ansvar hvis ulykken er ute. 

Myter og realiteter

– Hver dag må nærmere 1500 personer få medisinsk behandling for skader etter ulykker og rundt 150 legges inn på sykehus. Om vi kun ser på disse tallene burde vi alle være litt mer oppmerksomme og være litt mer forsiktig – ikke bare fredag den trettende, men hver eneste dag, sier Vaagland.
Skafor markerte årets eneste fredag 13. med pressemelding og kronikk. 

Rekordoppslutning på konferansen

Det var fullt hus på Skadeforebyggende forums konferanse «Klok av skade?». Skadeforebyggere fra ulike sektorer fikk høre om betydningen av å planlegge for beredskap, om hvem som skader seg, hvor og hvorfor, om samfunnskostnader og skadeforebygging i praksis.Det nye prosjektet Risikorydding ble presentert og deltakerne ble invitert til samarbeid.   


550.000 trenger behandling for skader hvert år

De fleste skader skjer hjemme eller i nærmiljøet – og de fleste skadene kan unngås. Bli med på risikorydding!
Vi inviterer til er en nasjonal dugnad som skal bidra til å kartlegge risiko, forebygge ulykker og personskader og fremme skadeforebygging hjemme og i nærmiljøet.  Kampanjen retter seg mot alle som ønsker å bidra til å gjøre hverdagen tryggere, enten det er i kommunen eller bydelen, i borettslaget, idrettslaget eller nabolaget – eller hjemme i egen familie, i egen bolig.