Tekst:
Stor tekststørrelse

Kontaktinformasjon

Skadeforebyggende forum

Skadeforebyggende forum (Skafor) er en sentral møteplass for skadeforebyggende arbeid i Norge. Målet er å forebygge alvorlige ulykker og fremme forebyggende arbeid gjennom informasjon og samarbeidstiltak. Prioriterte satsningsområder:

Skafor er en medlemsorganisasjon og har samarbeidsavtale med Helse- og omsorgsdepartementet og Finans Norge.

Temaseminar og nettverksmøte

Vi ønsker velkommen til seminar; "Innhenting og bruk av skadedata", 29. nov og "Velferd, aldring og livskvalitet" 6. desember. Les mer om disse seminar og høstens nettverkssmøte for Trygge lokalsamfunn i vår møtekalender eller i  nyhetsbrevet.

Nyhetsbrev september 2016

 I nyhetsbrevet finner du informasjon om høstens seminar, Trygge lokalsamfunn, Risikorydding med "Tryggsekk" og "Trygghetsvandring" og lenke til rapporten "Personskadedata 2015" m.m.

Luster Trygt lokalsamfunn

Med strålende sol, 650 samstemte elever, utdeling av refleksvester, flagg og den nyskrevne "Luster-sangen" feiret kommunen at de har oppnådd status som Trygt lokalsamfunn. «Kommunen har tatt i bruk TL-metoden og skapt et godt fundament for skadeforebygging i lokalsamfunnet» slår sertifiseringsrådet fast i sin uttalelse.


Barnehage- og skoleskader i Oslo – ny rapport

Overlege på Oslo skadelegevakt, Knut Melhus la fram rapporten på Skafors temaseminar om barnesikkerhet 15. juni 2016.  Alle 5.725 barn som søkte hjelp på legevakten i 2015, etter å ha skadet seg i, eller på vei til eller fra skolen eller barnehagen, fikk fylle ut skjema og fortelle om hvor og hvordan ulykken skjedde. Les mer om rapporten og andre temaer fra seminaret. 


Nyhetsbrev - mai 2016

Les om temaseminaret om barnesikkerhet 15. juni, prosjekt Risikorydding m.m. Her får du også tips om nyttige lenker og kommende konferanser. Nyhetsbrev mai 2016