Tekst:
Stor tekststørrelse

Kontaktinformasjon

Skadeforebyggende forum

Skadeforebyggende forum (Skafor) er en sentral møteplass for skadeforebyggende arbeid i Norge. Målet er å forebygge alvorlige ulykker og fremme forebyggende arbeid gjennom informasjon og samarbeidstiltak. Prioriterte satsningsområder:

Skafor er en medlemsorganisasjon og har samarbeidsavtale med Helse- og omsorgsdepartement og Finans Norge.

Nyhetsbrev: Aldring og livskvalitet

På seminaret den 27. november vil vi se på levekår, fysisk aktivitet, ernæring, forbruk  m.m. Forutsetninger for vitalitet og aktivitet i eldre år. Her kan du også lese vårt innspill til regjeringens arbeid med ny folkehelsemelding. Les nyhetsbrevet

Barnetråkk og idrettsskader m.m.

På vårt årlige temaseminar om ”Innhenting og bruk av skadedata” peker vi på måter å innhente kunnskap som kan omsettes til praktiske forebyggingstiltak. På årets seminar presenterte vi ”Barnetråkk”, Senter for idrettsskadeforskning, Harstad kommunes kontroll- og kvalitetssystem og Nasjonalt pasientregister.  

Lokal beredskap i nasjonalt perspektiv

Tre foredrag til å bli klok av, erfarings-utveksling og lokale tiltak  sto på programmet på Trygge lokalsamfunns høstsamling. Hovedtemaer:  Lokal beredskap i nasjonalt perspektiv, lokale omsorgsgrupper som del av beredskapsarbeidet og evaluering av arbeidet med ”Trygge lokalsamfunn” i Vestfold.

Høstens seminar 2014

I høstens første nyhetsbrev kan du bl. a  lese om tre interessante seminar: 

  • Nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn 23. oktober
  • Innhenting og bruk av skadedata, 6. november
  • Aldring og livskvalitet, 27. november

Alle seminarerene holdes i Oslo og er gratis for medlemmer. 


Nøtterøy viser vei

Publisert: 20. august 2014  

Nyhetsbrevet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), presenterer hver måned et eksempel på et vellykket kommunalt tiltak. Denne gangen presenteres Trygge lokalsamfunn (TL) og Nøtterøy med et samarbeidstiltak om svømmeopplæring.  Se artikkelen. Skadeforebyggende forum hadde et møte med politisk ledelse i KMD tidligere i sommer og møtte en lydhør statssekretær som så Trygge lokalsamfunn som et viktig bidrag for forebygging og effektivt bruk av kommunale ressurser.