Tekst:
Stor tekststørrelse

Kontaktinformasjon

Skadeforebyggende forum

Skadeforebyggende forum (Skafor) er en sentral møteplass for skadeforebyggende arbeid i Norge. Målet er å forebygge alvorlige ulykker og fremme forebyggende arbeid gjennom informasjon og samarbeidstiltak. Skafor jobber mest på områder der andre aktører gjør minst og har fem satsningsområder:

Skafor er en medlemsorganisasjon og har samarbeidsavtale med Helse- og omsorgsdepartement og Finans Norge.

Blir vi klok av skade?

Spørsmålet om vi lærer av ulykkene som oppstår og blir klokere av skade, var gjennomgangstemaenet i rekken av foredrag på årskonferansen 3. april. Med temaer som det europeiske skadebildet, redning i brann og i vann, hvorfor Norge trenger organisasjonen Personskadeforbundet og et etisk syn på oss selv sett med en filosofs øyne ga et nytt blikk på mennesket bak tallene.


Nyhetsbrev mars

”I språket er det bare en bokstav som skiller mellom lykke og ulykke. I livet enda mindre…”. Møt WHO og Henrik Syse på årskonferansen, les om vårens to temaseminarer; drukning og sikkerhet på barns lekesteder. Nyhetsbrevet informerer om den nye nasjonale modellen for Trygge lokalsamfunn og lenker til nyttig informasjon, bl. a om ulykker i landbruket og DSBs nattmatapp.Nyhetsbrev mars 2014


Årskonferanse og årsmøte, 3. april 2014

Overskriften til årskonferansen er ”Klok av skade?”. Temaet blir bla belyst av WHO, Norges redningsdykkertjeneste, Personskadeforbundet og filosof Henrik Syse. 

Vårmøte med Trygge lokalsamfunn-kommuner

Trygge lokalsamfunn-metodens rolle for folkehelseloven og innhenting av skadedata var to av hovedtemaene på vårens nettverksmøte i Trygge lokalsamfunn 13. til 14. mars. I tillegg informerte daglig leder Eva J. Vaagland om status nasjonalt og internasjonalt i TL-nettverket.

Norsk modell er klar

Endelig er ny, norsk Trygge lokalsamfunn-modell klar til bruk for alle landets kommuner. Modellen tar høyde for norske forhold i det skadeforebyggende arbeidet og baserer seg på norsk regelverk og rammevilkår.
- Med en nasjonal modell tilpasser vi oss norsk virkelighet og det gjør modellen til et enda nyttigere verktøy for norske kommuner, sier daglig leder i Skafor Eva J. Vaagland.