Tekst:
Stor tekststørrelse

Kontaktinformasjon

Skadeforebyggende forum

Skadeforebyggende forum (Skafor) er en sentral møteplass for skadeforebyggende arbeid i Norge. Målet er å forebygge alvorlige ulykker og fremme forebyggende arbeid gjennom informasjon og samarbeidstiltak. Skafor jobber mest på områder der andre aktører gjør minst og har fem satsningsområder:

Skafor er en medlemsorganisasjon og har samarbeidsavtale med Helse- og omsorgsdepartement og Finans Norge.

Brosjyre og info-plakater om vannsikkerhet

Her kan du lese om redning, førstehjelp, hva du skal tenke på i forkant av turen m.m. Her finner du også Vannvettreglene, utarbeidet av Drukningsforebyggende råd. Med brosjyren ”Barn, vann og sikkerhet”, og tilhørende info-plakater, vil Skadeforebyggende forum, Utdanningsforbundet og Tryg forsikring bidra til en tryggere badetur.


Barns lekesteder

Barn bruker naturen og grøntområder for sin lek, og er mindre opptatt av konstruerte lekesteder enn vi voksne kanskje forventer. Men hva med sikkerheten? Dette var ett av temaene som ble diskutert på seminaret onsdag 11. juni.


Nyhetsbrev - mai 2014

Lek og læring hører sammen for barn. Onsdag 11. juni arrangerer vi seminar om barnesikkerhet der vi drøfter barns behov av gode utfordrende lekesteder med forskere, planleggere og praktikere. Her kan du også lese om vannvettregler som gjør badeturen tryggere, sikkerhet ved vann og nye trender som utfordrer sikkerheten.
Nyhetsbrev mai 2014


Vannvettregler for tryggere ferdsel til vanns

Antall drukningsulykker ligger i år an til å bli enda høyere år enn i fjor. I 2013 var det 119 drukningstilfeller, mot 62 i 2012. Noen enkle regler gjør badeturen og båtferden tryggere. Sommeren er høysesong for drukningsulykker. Samtidig opplever vi en badebølge på sosiale medier. Da kan det være grunn til å rope et lite varsko og peke på enkle regler for trygg ferdsel til vanns.


Drukning kan forebygges

Kalt vann betyr mye for våre svømmeferdigheter. Svømmeferdighetene reduseres og feilkalkuleringer skjer jo kaldere vannet blir. Jo kaldere vann, jo større varmetap. Betydningen av hypotermi er større enn mange er klar over og er viktig å kjenne til både for svømmer og livredder. Dette var ett av flere viktige budskap på drukningsforebyggende seminar 13. mai.