Tekst:
Stor tekststørrelse

Trygge lokalsamfunn

Trygge lokalsamfunn (TL) er et verktøy for å hjelpe kommuner og sette skadeforebyggende arbeid på agendaen og opprettholde oppmerksomhet på skadeforebyggende arbeid over tid. TL-metoden er godt utprøvd og er en systematisk fremgangmåte.

Skadeforebyggende arbeid er tidkrevende, omfattende og krever ofte lange perspektiver. Den umiddelbare effekten synes sjelden på årets kommunebudsjett. Gevinsten er likevel tydelig. Tryggere innbyggere, færre skader og penger spart over tid, viser vår erfaring fra kommuner som jobber strategisk og langsiktig med skadeforebygging. Skadeforebyggende arbeid er langt på vei et verdivalg for kommunene, uavhengig av politisk ståsted, der innbyggernes trygghet settes først. Strategisk forebyggende arbeid er dessuten en viktig del av kommunenes generelle folkehelsearbeid og beredskapsplaner.


Bli med

Alle er velkommen til å benytte TL-metoden for å jobbe med skadeforebyggende arbeid, og det er ikke noe krav om å bli sertifisert. Skafor bistår alle kommuner som ønsker innspill eller veiledning i sitt skadeforebyggende arbeid.   

For kommuner som ønsker sertifisering, finnes to muligheter: 


Samarbeid 

Samarbeid er stikkordet for suksess enten det handler om å bringe nye avdelinger i kommunen sammen, lage nye kommunikasjonskanaler eller å samarbeide med frivillige organisasjoner og privat næringsliv. En tydelig erfaring i alt arbeidet med Trygge lokalsamfunn er behovet for politisk forankring og ildsjeler, begge er viktige for å drive forebyggende arbeid framover.

Kommuner som klarer å etablere nye samarbeidsrutiner lykkes best. Poenget er at fagkompetanse møtes og lærer av hverandre, for sammen å skape bedre løsninger. Eksempler på dette er når skolepersonell eller barnehageansatte som involveres tidlig i byggeprosessen eller når brannvesen og helsepersonell jobber sammen for å forebygge brannskader.