Tekst:
Stor tekststørrelse

Publikasjoner

Hoftebrudd

Forebygging av fallulykker blant eldre

10 000 nordmenn rammes årlig av hoftebrudd. Denne faktabrosjyren viser hvor fallulykker er for kommunene. Hensikten er å informere lokale politikere, kommuneansatte, ledere av frivillige organisasjoner og ildsjeler om omfanget, vise at forebygging nytter og at enkle tiltak kan gi rask effekt.

Opplysningsfolder om Trygge lokalsamfunn

Utskriftsvennlig folder med grunnleggende informasjon om hvordan Trygge lokalsamfunn fungerer. Hensikten med informasjonsfolderen er at kommunene kan bruke den i sitt arbeid, enten de er et trygt lokalsamfunn eller ikke.


Effektiv skadeforebygging - en oppsummering

På oppdrag fra Skadeforebyggende forum oppsummerte Kunnskapssenteret forskning som finnes om effekt av skadeforebygging i perioden 2007 til august 2012.

Temahefte om nettverk

God forebygging forutsetter innsats fra mange – på tvers av fag og sektorer. I temaheftet "Nettverk" presenterer vi begreper, muligheter og metoder som vi håper vil inspirere til samarbeid i norske kommuner.


Informasjonsmateriell

Lenker til faktaark, råd og brosjyrer utarbeidet av fagmiljøer.


Sikkerhet for barn ved vann

Det stilles krav til kompetanse i livredning hos de som skal ha med barn på aktiviteter ved vann. Vann representerer spenning og usikkerhet. Barn og vann dreier seg om mestring, rammer og tilsyn fordi barns sikkerhet har prioritet når de ferdes ved vann.


Jubileumsheftet 2010

Skadeforebyggende forum var 25 år i 2010 og ga da ut et eget hefte som dokumenterte virksomheten i årene som har gått.  Veteranen Sverre Røed-Larsen, med bidrag bl.a. fra Johan Lund og Andreas Pihl, sto for redigeringen. Fra dagens ledelse bidro styreleder Kari Aursand og daglig leder Eva J. Vaagland med en framtidsvisjon. 


Temaheftet om forebygging

Temaheftet viser et situasjonsbilde av skadeforebyggende arbeid i Norge i 2012-2012. Skadeforebygging innebærer å hindre noe en ikke ønsker. Dette heftet viser måter kommuner kan forebygge skader.

Temahefte om trygghet

Heftet "Trygghet" fremstiller ideen og arbeidet bak det frivillige konseptet Trygge lokalsamfunn. Trygge lokalsamfunn er er ett av Skafors hovedsatsningsområder og dette heftet forklarer tanken bak Trygge lokalsamfunn og hvordan systemet fungerter.


Trygge eldre

Skafor sto bak et større prosjekt om eldresikkerhet gjennomført i 2007 til 2010. Sluttrapporten "Trygge Eldre" oppsummerer resultatene. Rapporten er utarbeidet i nært samarbeid med forumets Eldresikkerhetsråd.

Tidligere publikasjoner

Vennligst ta kontakt med oss hvis du ønsker mer informasjon om tidligere publikasjoner. Rapporten "Den menneskelige faktor" kan du laste ned her. Skadeforebyggende forum var redaksjon for fagbladet ’Sikkert!’ som ble utgitt med seks nummer i perioden 2006–08.