Tekst:
Stor tekststørrelse

Våre publikasjoner

Vestfold viser vei

Trygge lokalsamfunn står for en systematisk og langsiktig arbeidsmåte som involverer hele kommunen i skade- og ulykkesforebygging. Konseptet blir brukt av kommuner over hele verden. I Norge er Vestfold kommet lengst, ved at hele 9 av 14 vestfoldkommuner arbeider etter denne modellen. Nå kan du ta del av erfaringene fra Vestfold.

Skjerpet helsekrav til førerkort gir bedre trafikksikkerhet

Skjerpet helsekrav til førerkort i Møre og Romsdal har bedret trafikksikkerheten  viser en ny rapport fra TØI utarbeidet på oppdrag av Skadeforebyggende forum og Møre og Romsdals fylkeskommune.


Brosjyre og info-plakater om vannsikkerhet

Her kan du lese om redning, førstehjelp, hva du skal tenke på i forkant av turen m.m. Her finner du også Vannvettreglene, utarbeidet av Drukningsforebyggende råd. Med brosjyren ”Barn, vann og sikkerhet”, og tilhørende info-plakater, vil Skadeforebyggende forum, Utdanningsforbundet og Tryg forsikring bidra til en tryggere badetur.


Lokal ulykkesforebygging

En brosjyre for kommuner og fylker som jobber med skadeforebyggende arbeid. Brosjyren gir eksempler på hvordan organisere arbeide for å redusere ulykker og skader i kommunen, viktige aktører innen ulykkesforebygging og forutsetninger for å lykkes i arbeidet. Utgangspunktet for brosjyren er kravet til kommuner om å ha oversikt over skader og ulykker lokalt.


Hoftebrudd

Forebygging av fallulykker blant eldre

10 000 nordmenn rammes årlig av hoftebrudd. Denne faktabrosjyren viser hvor fallulykker er for kommunene. Hensikten er å informere lokale politikere, kommuneansatte, ledere av frivillige organisasjoner og ildsjeler om omfanget, vise at forebygging nytter og at enkle tiltak kan gi rask effekt.

Opplysningsfolder om Trygge lokalsamfunn

Utskriftsvennlig folder med grunnleggende informasjon om hvordan Trygge lokalsamfunn fungerer. Hensikten med informasjonsfolderen er at kommunene kan bruke den i sitt arbeid, enten de er et trygt lokalsamfunn eller ikke.


Effektiv skadeforebygging - en oppsummering

På oppdrag fra Skadeforebyggende forum oppsummerte Kunnskapssenteret forskning som finnes om effekt av skadeforebygging i perioden 2007 til august 2012.

Temahefte om nettverk

God forebygging forutsetter innsats fra mange – på tvers av fag og sektorer. I temaheftet "Nettverk" presenterer vi begreper, muligheter og metoder som vi håper vil inspirere til samarbeid i norske kommuner.


Nyttige lenker

Lenker til faktaark, råd og brosjyrer utarbeidet av fagmiljøer.


Jubileumsheftet 2010

Skadeforebyggende forum var 25 år i 2010 og ga da ut et eget hefte som dokumenterte virksomheten i årene som har gått.  Veteranen Sverre Røed-Larsen, med bidrag bl.a. fra Johan Lund og Andreas Pihl, sto for redigeringen. Fra dagens ledelse bidro styreleder Kari Aursand og daglig leder Eva J. Vaagland med en framtidsvisjon. 


Temaheftet om forebygging

Temaheftet viser et situasjonsbilde av skadeforebyggende arbeid i Norge i 2012-2012. Skadeforebygging innebærer å hindre noe en ikke ønsker. Dette heftet viser måter kommuner kan forebygge skader.

Temahefte om trygghet

Heftet "Trygghet" fremstiller ideen og arbeidet bak det frivillige konseptet Trygge lokalsamfunn. Trygge lokalsamfunn er er ett av Skafors hovedsatsningsområder og dette heftet forklarer tanken bak Trygge lokalsamfunn og hvordan systemet fungerter.


Definisjoner

Skadeforebyggende forum arbeider innenfor et fagfelt som, i likhet med andre, bruker en rekke fagbegrep som det er behov for entydig forståelse av.


Nyhetsbrev

Skadeforebyggende forum sender jevnlig ut nyhetsbrev. Send oss en mail på om du ønser å registrere deg som mottaker. Her kan du lese tidligere nyhetsbrev.


Trygge eldre

Skafor sto bak et større prosjekt om eldresikkerhet gjennomført i 2007 til 2010. Sluttrapporten "Trygge Eldre" oppsummerer resultatene. Rapporten er utarbeidet i nært samarbeid med forumets Eldresikkerhetsråd.